การวัดปริมาณเฟอร์ไรต์

การขาดเฟอร์ไรต์ เช่น ที่บริเวณใกล้รอยเชื่อม ทำให้เกิดจุดอ่อนเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญในเหล็กกล้าออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์ ในทางกลับกัน ส่วนประกอบเฟอร์ไรต์ที่มากเกินไปจะลดความต้านทานการกัดกร่อน ความแกร่ง และความเหนียว ดังนั้น การทราบถึงส่วนประกอบเฟอร์ไรต์ที่แน่ชัดอาจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน Fischer เสนอเครื่องวัดที่แม่นยำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อระบุสัดส่วนของเฟอร์ไรต์ได้อย่างรวดเร็วและปราศจากการทำลายวัสดุ

FERITSCOPE FMP30

เครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการทดสอบส่วนประกอบเฟอร์ไรต์ของเหล็กกล้าอย่างรวดเร็วและไม่มีการทำลายวัสดุ เช่น ภายในถังแรงดันและระบบท่อ ตามวิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

MMS PC2

ระบบอุปกรณ์แบบโมดูล เพื่อเทคนิคการตรวจวัดที่หลากหลาย: เหมาะสมที่สุดสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบและการทดสอบวัสดุ

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์