FISCHER — การวัดที่ ง่าย สะดวก น่าเชื่อถือ คุ้มค่า

เครื่องมือวัดและวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ FISCHER ได้ถูกนำไปใช้ในส่วนงานต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าที่ใดที่ต้องการความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ และความง่ายในการปฏิบัติงาน เราค้นหาวิธีในการนำเสนอคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ผ่านการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสร้างแนวคิดในการให้บริการสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหล่านี้ร่วมกับการผลักดันสู่นวัตกรรมของเรา ได้ก่อเป็นรากฐานของโซลูชันด้านมาตรวิทยาใหม่ๆ มากมาย

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์