Jump to the content of the page

Automobiel katalysatoren bevatten de edele metalen Platinum, Rhodium en Palladium. De exacte hoeveelheid van deze elementen is belangrijk voor de recyclingindustrie om de schrootwaarde te bepalen.

De Europese richtlijn inzake autowrakken (ELV 2000/53/EG) veroorzaakt het effect dat een groot aantal verschillende katalysatoren van auto's nu worden gerecycled. De waarde van deze gebruikte katalysatoren is afhankelijk van de hoeveelheid edele metalen die ze bevatten, waardoor het belangrijk is dat de recyclingindustrie precies het gehalte aan Platinum, Rhodium en Palladium kan bepalen.

In vergelijking met analyse met behulp van traditionele chemische methoden kan de meting van deze drie elementen sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd met de FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD-apparatuur.

Om de beste meetresultaten te krijgen worden de katalysatorstructuren eerst gefreesd en in pellets geperst. De FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD heeft een programmeerbare meettafel, waardoor het gemakkelijk is om een groot aantal monsters (pellets) automatisch te analyseren.

De krachtige WinFTM® analysesoftware levert nauwkeurige metingen van alle drie de edele metalen als componenten.

Vergelijking van XDV-SDD en chemische analyse door ICP-OES voor sommige automotive katalysatoren. Waarden in mg/kg.
  Platinum   Palladium   Rhodium
A1 ICP-OES XDV-SDD ICP-OES XDV-SDD ICP-OES XDV-SDD
A2 1065 1055 861 871 236 243
A3 1004 995 785 774 201 186
A4 770 741 1335 1315 125 100
A5 856 880 850 856 194 181
A6 1158 1142 806 815 180 177
A7 1071 1089 729 756 185 186
A8 1060 1057 761 747 189 189
A9 3112 3200 2830 2789 716 700
A10 975 996 887 884 177 172

Met zijn siliciumdriftdetector (SDD), de programmeerbare meettafel en de krachtige analysesoftware WinFTM®, is de FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD perfect geschikt voor een efficiënte, nauwkeurige en praktische meting van het edelmetaalgehalte in katalysatoren.

Jump to the top of the page