Jump to the content of the page

Ölçüm cihazımı düz bir plaka üzerinde kalibre ediyorum. Şimdi küçük çaplı tornalanmış bir parçayı ölçmek istiyorum. Başka bir kalibrasyon yapmadan devam etmek uygun olur mu?

Hayır, düz plakadaki kalibrasyon kavisli bir yüzeyde sistematik bir ölçüm hatasına neden olur. Bu, ölçüm değerlerinin çok büyük olmasına sebep olur. Bunun nedeni, cihazın,ölçülen malzemeden gelen ölçüm sinyallerini (burada: kavisli yüzey) düz bir malzemeden geliyor gibi değerlendirmesidir.

Veri aktarımım neden çalışmıyor?

Bazı nedenler şunlar olabilir: İlgili yönetici haklarına sahip doğru sürücü birimini seçtim mi? Bilgisayardaki yazılımda doğru arayüz seçildi mi? (Ayrıca cihaz yöneticisine bakın)

İki taraf neden farklı ölçüm sonuçları alabilir? Bunun nedenleri neler olabilir?

Ölçüm cihazlarının doğruluğu kalibrasyon standartları ile sağlanır. Kalibrasyon gerçek, kaplanmamış numuneler üzerinde yapılmalıdır. Ayrıca, aynı ölçüm pozisyonları üzerinde ölçüm yapmaya dikkat edilmelidir. Anlamlı bir ortalama değer elde etmek için yeterli ölçüm yapmak ayrıca önemlidir.

DFT ölçümleri için bir kalibrasyon nasıl doğrulanır?

Kaplanmamış numunedeki kalibrasyon folyosunu yeniden ölçerek kalibrasyon kontrol edilir. Kontrol noktası kalibrasyon yeri ile aynı yer olmalı. Fischer baz kalibrasyon plakaları bu amaç için değildir.

Faz duyarlı eddy akımı yöntemi: Hangi kaplama-baz kombinasyonları ölçülebilir?

Burada çeşitli ölçüm versiyonları mümkündür: Faza duyarlı eddy akımı yöntemi ile demir bazlı metaller üzerindeki demir dışı metaller, örneğin Demir üzeri çinko. Aynı zamanda iletken olmayan plastikler üzerindeki bakır gibi demir dışı metaller de ölçülebilir. Diğer bir olası örnek, demir dışı metallerde demir içeren metaller için bakır üzerindeki nikel'dir. Bu metot ile ölçümde kullanıcı kendi kalibrasyon referanslarını hazırlamalıdır.

Genliğe duyarlı eddy akımı yöntemi: Hangi kaplama-baz kombinasyonlarını ölçebilirsiniz?

Genliğe duyarlı eddy akımı yöntemi, Al üzerindeki eloksal (anodize) kaplamalar, bakır üzerindeki lak, Al üzerindeki lak ve Ti üzerindeki seramikler gibi elektriksel olarak iletken, mıknatıslanamayan baz malzeme üzerinde elektriksel olarak iletken olmayan kaplamaları ölçer.

Manyetik indüktif yöntem: Hangi kaplama-baz kombinasyonlarını ölçebilirsiniz?

Manyetik indüktif yöntem, iyi mıknatıslanabilir baz malzemeler üzerindeki mıknatıslanamayan kaplamaları ölçer, örneğin Demir Üzeri Çinko veya Demir Üzeri boya veya demir üzeri Krom gibi.

FISCHER DFT cihazlarıyla doğru ölçüm yapmak için hangi faktörler rol oynamaktadır?

FISCHER DFT cihazlarının ölçüm hassasiyeti, kaplama kalınlığı, yüzey durumu, kullanılan prob a.s.o. İdeal koşullar altında doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile ilgili ayrıntılar, probların teknik veri sayfalarından alınabilir.

Faz duyarlı eddy akımı ve manyetik indüktif problarla nikel kaplamaların ölçümü için nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle , kalibrasyon kesinlikle kendi parçanız üzerinde yapılmalıdır.  Nikel kaplamaların mıknatıslanabilirliği güçlü bir şekilde değişebilir, yani kalibrasyon parçalarına zıt olarak ölçülen parçaların mıknatıslanabilirliği arasında güçlü farklılıklar olabilir. Bu, ölçüm hatalarına neden olabilir. Özellikle girdi parçaların denetimleri alanında,   sorunlar ortaya çıkabilir.

Ölçüm cihazı veya Fischer programı tarafından bilinmeyen bir hata mesajı görüntüleniyor. Ben ne yapabilirim?

İlk olarak, hatanın ve düzeltmenin açıklanıp açıklanmadığını görmek için kullanıcı kılavuzuna bakın. Açıklanmıyorsa, lütfen seri numarasını, ölçüm cihazının tam tanımını, probu, Fischer programının sürümünü, hata numarasını (hata kodu), hatanın tam ifadesini ve hataya yol açan koşulları detaylandıran bilgiyi bölgenizde sorumlu Fischer servis ekibine bir e-postayla gönderin .

Verileri bilgisayarıma aktarmak için ne yapmam gerekir?

Data iletim kablosunun bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu ölçüm cihazına bağlayın. Bilgisayarınıza uygun sürücü yazılımını yükleyin. Kullandığınız değerlendirme programında, cihazın bağlı olduğu doğru arayüzü seçin. Ölçülen değer gruplarını ayırmak için lütfen ölçüm cihazında bir grup ayırıcı ayarlayın.

Doğru kalibrasyon nasıl yapılır?

Lütfen aşağıdaki bilgilere bakın:

 

Jump to the top of the page