Jump to the content of the page

[Translate to Turkish:]

For decades, Fischer has stood for measuring instruments of the highest quality and accuracy. We use the accumulated know-how in the field of measurement technology not only in the manufacture of the measuring instruments, but also for relevant services such as measuring instrument calibration. With regard to the correct calibration, we have summarized important questions and answers for you in the following.

In the following, you see important questions about the calibration of coating thickness gauges and the calibration of xrf spectrometers.

Ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için hangi istatistiksel parametreler dikkate alınmalıdır?

Ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için aşağıdaki parametreler önemlidir: aritmetik ortalama değer, standart sapma, ölçüm sayısı.

İlgili standart sapma ve ölçüm sayısı olmadan, ortalama değerler'de birbiriyle analamlı bir şekilde karşılaştırılamaz.

Neden kalibre etmem gerekiyor?

Her fiziksel ölçüm yöntemi, kaplamaların ve baz malzemenin parametrelerinden etkilenir. Bu parametreler: parça geometrisi, elektrik iletkenliği, mıknatıslanabilirlik, kaplamanın yoğunluğu, ölçüm yüzeyi vb.

Her seferinde, bu kaplama veya baz malzeme parametreleri değiştiğinde, ölçüm cihazını yeniden kalibre etmek gerekir.

Ölçüm cihazımı düz bir plaka üzerinde kalibre ediyorum. Şimdi küçük çaplı tornalanmış bir parçayı ölçmek istiyorum. Başka bir kalibrasyon yapmadan devam etmek uygun olur mu?

Hayır, düz plakadaki kalibrasyon kavisli bir yüzeyde sistematik bir ölçüm hatasına neden olur. Bu, ölçüm değerlerinin çok büyük olmasına sebep olur. Bunun nedeni, cihazın,ölçülen malzemeden gelen ölçüm sinyallerini (burada: kavisli yüzey) düz bir malzemeden geliyor gibi değerlendirmesidir.

İki taraf neden farklı ölçüm sonuçları alabilir? Bunun nedenleri neler olabilir?

Ölçüm cihazlarının doğruluğu kalibrasyon standartları ile sağlanır. Kalibrasyon gerçek, kaplanmamış numuneler üzerinde yapılmalıdır. Ayrıca, aynı ölçüm pozisyonları üzerinde ölçüm yapmaya dikkat edilmelidir. Anlamlı bir ortalama değer elde etmek için yeterli ölçüm yapmak ayrıca önemlidir.

DFT ölçümleri için bir kalibrasyon nasıl doğrulanır?

Kaplanmamış numunedeki kalibrasyon folyosunu yeniden ölçerek kalibrasyon kontrol edilir. Kontrol noktası kalibrasyon yeri ile aynı yer olmalı. Fischer baz kalibrasyon plakaları bu amaç için değildir.

FISCHER X-Ray cihazında normalizasyon ne zaman yapılır?

Normalizasyon, geçerli ayarlar veya yeni baz malzemeler için ölçüm görevinin ayarlanmasını gerektirir. Bu, birincil filtrelerde veya anot akımlarında veya kolimatörlerde değişiklik yapılması durumunda da yapılmalıdır. Numunenin alaşım elementleri veya baz malzemenin değişmiş olması önemli bir gerekliliktir.

FISCHER X-Ray cihazım mantıksız değerleri ölçüyor gibi görünüyor. Doğru ölçüm yaptığımı nasıl garanti edebilirim?

Ölçüm cihazını kontrol etmelisiniz. Kalibrasyon standartlarını yeniden ölçerek ölçüm cihazını kontrol edebilirsiniz. Doğru değerlerin karşılanmaması durumunda kalibrasyon veya baz düzeltme işlemi gerekebilir.

Referans ölçümü bir FISCHER X-Ray cihazında ne anlama geliyor?

Referans ölçümü, enerji ekseninin yeni bir kalibrasyonudur. Bu, oransal detektörü olan cihazlarda sıcaklığın veya başa bir nedenden detektör algısının değişmesi sonucunda meydana gelen etkinin düzeltilmeyle ile ilgilidir.

FISCHER X-Ray cihazında kalibrasyon nasıl kontrol edilir?

Kalibrasyonu kontrol etmek için, kalibrasyon standartlarını 'Menüden - Ürün', 'Kalibrasyon satandartlarını ölç. kısmına girerek yeniden ölçmek gerekir. Eğer bir sapma bulursanız, o zaman cihazın yeniden kalibre edilmesi gerekir.

FISCHER X-Ray kalibrasyon standartlarını ne sıklıkla tekrar sertifikalandırmak gerekir?

Bu kullanıma bağlıdır ve müşteri bunu kendisi belirleyebilir.  Tipik değerler 1-3 yılda bir şeklindedir.

Kalibrasyon sırasında X-Ray kalibrasyon folyolarını üst üste koymak mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Kullanım için kabaca bir kural vardır: Oransal sayaç ( Proportional counter) cihazları için 2-3 folyo kullanılabilir. PIN/SDD dedektörlü cihazlar için bir folyo veya kaplanmış standartlar kullanılması tavsiye edilir. Ancak bazı istisnalar mevcuttur.

FISCHER X-Ray cihazları için kullanılan saf element seti için sertifikalandırma gerekiyor mu?

Bu gerekli değildir.  Saf element setinizdeki  parçaları yeniden onaylatmanız gerekmez, çünkü elementler doygunluk kalınlığındadır ve bu nedenle çok stabildir. Zaman içinde değişkenlik göstermezler.

Cihaz, kalibrasyon standardının bazını ve ürünün baz malzemesini sorduğunda ne yapılmalı?

Burada, WinFTM baz malzemeleri sorar. Cihaz, kalibrasyon setinin bazını sorduğunda kalibrasyon setinde kullanılan baz malzeyi, ürün bazını sorduğunda ölçüm yapacağınız kendi baz malzemenizi koyup ölçün. Bu baz malzemeler bazen farklı bazen aynı olabilir. Dikkat: yanlış parçalar cihaza yerleştirilirse, bu sonuçların doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilir!

Üretici sertifikası ile ISO 17025 sertifikası arasındaki fark nedir?

ISO 17025 sertifikasına sahip kalibrasyon standartları, akreditasyon kurumları tarafından tanımlanan katı bir prosedüre göre ölçülür; üretici sertifikası ile kalibrasyon standartlarından daha az ölçüm belirsizliği vardır.

Jump to the top of the page