Jump to the content of the page

X-ray floresan kullanarak oyuncaklarda ağır metalleri tespit etme

Çocukların ağır metal ve diğer tehlikeli maddelerle kirlenmiş çocuk oyuncakları - bazen tehlikeli derecede yüksek konsantrasyonlarda - son derece endişe vericidir. Bu nedenle, oyuncak üreticileri, uygun güvenlik etiketlerine hak kazanmak için zararlı maddeler içermediğini kanıtlamak adına büyük bir baskı altındadır.

 

Avrupa'da çocuk oyuncakları hem oyuncak güvenlik direktifine hem de mekanik ve fiziksel özellikleri ve organik bileşikleri, elektrikli oyuncak güvenliğini ve elektrikli oyuncakların bazı ağır metal ve diğer tehlikeli madde üst sınırlarını test etme kriterlerini tanımlayan DIN EN 71 standardına tabidir. Bu standart, nesnenin bir veya iki saat süreyle mide sularını simüle eden 0.07 mol / l hidroklorik aside maruz kalmasını şart koşmuştur. Çözünen ürün daha sonra genellikle AAS veya ICP ile analiz edilir. Bu yaklaşımın dezavantajları, numunenin işlem sırasında imha edilmesi ve testlerin çok zaman alıcı olmasıdır.

 

Aksine, X-ray floresan (XRF) analizi, Pb, Hg, Cd ve diğer ağır metallerin konsantrasyonlarının hızlı ve tahribatsız olarak belirlenmesi için elverişli bir yöntemdir. Tablo 1, FISCHERSCOPE® XDV®-SDD ile ölçülen çeşitli plastikler için saptama sınırlarını göstermektedir. Bu şekilde, kesin ölçüm sonuçları öngörülen sınır değerlere göre kolayca kontrol edilebilir.

 


Element

sınırlayıcı-
değerler
DIN EN 71
 
Algılama
limitleri
 
Ölçüm örneği ABS kahverengi
[standart sapma]
   
POM

PVC

ABS mavi
 

Sb

60

42.6

43.2

24.9

45159 [180]

As

25

3.9

8.7

2.7

42 [3.8]

Ba

1000

138.0

87.0

60.0

2740 [79]

Cd

75

17.4

19.2

22.2

10 [8.4]

Pb

90

8.7

12.6

6.5

4 [4.3]

Hg

60

2.4

8.1

1.5

-3 [2.6]

Se

500

1.5

4.2

1.2

5 [1.7]

Cr

60

11.7

54.0

7.5

12134 [281]

Görüntüleme yöntemi olarak kullanıldığında, atanan değer aşıldığında XRF kullanıcıyı uyarır. Sonucu kontrol etmek için başka ıslak kimyasal analizler de yapılabilir.

Kirletici konsantrasyonu, örneğin plastik bir şeklin boyalı gözü üzerinde de çok seçici bir şekilde ölçülebilir. XRF'nin yardımıyla, tüm parti hızlı bir şekilde test edilebilir, böylece kontamine olmuş parçaların seçilerek partiden çıkarılmassı sağlanır - bu, rastgele testlerde hiç tespit edilmemiş de olabilir. Diğer bir avantaj, tüm ağır metallerin konsantrasyonlarının bir ölçüm adımında aynı anda belirlenebilmesidir.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD ile, oyuncaklardaki en küçük ağır metal konsantrasyonlarının ve diğer tehlikeli maddelerin bile hızlı bir şekilde ve en önemlisi tahribatsız olarak tespit edilebilmesidir. Bu, belirtilen düzenlemelere ve standartlara uygunluğun doğrulanmasını mümkün kılar. Daha fazla bilgi için lütfen yerel FISCHER temsilcinize başvurun.

Jump to the top of the page