Jump to the content of the page

Yöntem ve değerlendirilmesi

Scratch testi, malzeme testinde belirlenmiş bir yöntemdir. Laboratuar ortamında yapıldığında, günlük kullanımda bir kaplamanın maruz kalacağı stres türlerini simüle eder. ASTM C1624 ve ISO 20502'ye ve DIN EN 1071-3'e göre, scratch testi kaplamaların adhesive (yapıştırıcı) ve cohesive (yapışkan) kuvvetlerini kontrol etmek için kullanılabilir.

 

Scratch

Test edilen yüzeye yuvarlatılmış bir elmas ucu (Rockwell) olan bastırılır. Numune altından sabit hızda hareket ettirildikçe uç bir çizik izi bırakır.

Ucun yüzeye uyguladığı test kuvveti sabit kalabilir veya arttırılabilir. Bir malzemenin basit çizilme sertliğini belirlemek için sabit bir test kuvveti uygundur. Bununla birlikte, çoğu ölçümde, aşamalı mod kullanılır. Burada, uca uygulanan kuvvet adım adım veya doğrusal olarak artırılır.  

Çok düşük yüklerde kaplama uca dayanabilir. Ancak kuvvet arttıkça, malzeme gerilimi de artar ve kritik yük ( LC) altında kaplama için karakteristik hasar kalıpları (çatlaklar) oluşur ve son olarak, kaplama parçalanır.

Değerlendirme

İlk değerlendirmeler her zaman görsel olarak yapılır. Yüksek çözünürlüklü bir mikroskop altında, denetçi çatlakların ilk önce hangi kuvvette oluştuğunu veya kaplamanın ne zaman kırılmaya başladığını belirler. Sık görülen hasar kalıpları kılçık benzeri çatlaklar, ay şeklinde hasar ve geniş alan çiplenme.

Scratch testi referans ölçümlere dayanan karşılaştırmalı bir yöntem olduğundan kritik yük olarak kabul edilenler için kriterleri belirleyen kullanıcıdır.

Optik analizin yanı sıra, ST 30 ve ST 200 teğetsel kuvvet ve akustik emisyonlar gibi diğer parametreleri de değerlendirebilir.

Teğetsel kuvvet FT, malzemenin uca karşı uyguladığı dirençtir. Bu değer sürtünme katsayısını hesaplamak için uygulanan kuvvet FN ile birlikte kullanılabilir.

Akustik emisyonlar, yani çizilme gürültüsü, kaplama başarısız olduğunda genellikle artar. Fischer scratch test cihazları bunu kuvvet eğrisi ile birlikte değerlendirebilir.
 

Dikkat etmeniz gereken faktörler: Daldırma ucundaki aşınma ve yıpranma

Çizilme testinde, daldırma ucu sarf malzemesi olarak kabul edilir. Hızlı bir şekilde aşındığından, özellikle DLC gibi sert kaplamalarda, girintinin mikroskop altında düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Temel kural: Bir Rockwell elmas ucu, sert kaplamalarda kullanıldığında yaklaşık 100-200 ölçüm dayanır.

 

Jump to the top of the page