Jump to the content of the page

Pürüzlü yüzeylerde lake kaplamaların ölçülmesi

Rough Surface Inspection

Düzensiz yüzey yapıları veya "pürüzlülük" - tipik olarak gri dökme demir veya kumlanmış çelikte bulunur - üstteki boya tabakalarının kalınlığını ölçme işlemini zorlaştırır. Alt tabakanın yüzeyinin düzgünsüzlüğü, ölçülen değerlerde büyük dalgalanmalara neden olabilir. Bu, sonuçların yorumlanmasında belirsizliklere yol açar ve kaplama sürecinin izlenmesini zorlaştırır.

Alt yüzey pürüzlülüğü her zaman üstteki boya tabakasını etkiler. Bununla birlikte, pürüzlülüğün geometrisi ve cila kalınlığı gibi çeşitli parametrelere bağlı olduğundan, parazit derecesinin nicel bir değerlendirmesini yapmak zordur. Tek kutuplu bir prob ile ölçüm yaparken, pürüzlülük pikleri veya vadileri üzerindeki ölçüm konumları, homojen boya kalınlığına rağmen farklı okumalara yol açabilir. Manyetik alan çizgileri vadilerden ve tepelerden farklı şekilde etkilenir. Çift kutuplu problarda bu etki ve dolayısıyla pürüzlülüğün etkisi önemli ölçüde azalır - sonuç olarak kabul edilebilir bir ortalama ve standart sapma sağlamak için gerekli ölçüm sayısını azaltır.

 

FISCHER FMP el cihazlarından biriyle veya masa üstü FISCHERSCOPE® MMS® PC2 (PERMASCOPE® modülü) ile birlikte kullanılan çift kutuplu prob V7FKB4, özellikle pürüzlü yüzeylerdeki boya katmanlarını doğru bir şekilde ölçmek için geliştirilmiştir. Tek kutuplu problarla elde edilenlerle karşılaştırıldığında, Tablo 1'de gösterildiği gibi önemli ölçüde daha düşük varyasyon katsayıları ve daha yüksek tekrarlanabilirlik kesinlikleri elde edilmiştir.

 

Karşılaştırmalı ölçümler: Düz ve pürüzlü yüzeylerde tek kutuplu standart prob ile çift kutuplu V7FKB4 prob.

Standart prob
(tek kutuplu)
 
Prob V7FKB4
(çift kutuplu)
   

Ölçüm numarası

Numune 1
düz

Numune 2
pürüzlü

Numune 1
düz

Numune 2
pürüzlü

1

126.4

241.6

125.8

237,2

2

125.2

263,0

125.6

245,4

3

125.7

232.6

125.2

248,7

4

125.3

250.3

126.2

241.6

5

126.2

252.3

126,0

252,4

6

125.5

244,3

125.6

251,3

Ortalama değer (µm)

125.71

247.35

125.71

246.11

Standart sapma (µm)

0.47

10.38

0.36

5.90

Varyasyon katsayısı (%)

0.37

4.20

0.28

2.40

Ölçüm doğruluğu dikkatli kalibrasyona çok bağlıdır. V7FKB4 probu yalnızca orijinal parçalar üzerindeki kalibrasyon çabasını değil, aynı zamanda sonuçları doğrulamak için gereken ölçüm sayısını da azaltır.

Pürüzlü yüzeylerdeki boya katmanlarının hassas ölçümü için, çift kutuplu manyetik indüksiyon probu V7FKB4, FMP el tipi cihaz ailesinden veya FISCHERSCOPE® MMS® PC2'den bir cihazla birlikte kullanıldığında idealdir. İki kutup arasındaki manyetik alan çizgilerinin genişlemesi, FISCHER'dan beklediğiniz hassasiyet ve doğruluk seviyelerini sağlayarak pürüzlülüğün neden olduğu ölçüm değişikliklerini minimize eder. Daha fazla bilgi için yerel FISCHER temsilcinize başvurun.

Jump to the top of the page