Jump to the content of the page

İhtiyacınız Olan Tek Bir Set

Uzun süreli korozyon koruma tabakaları sağlamak için çıplak yüzey boyanmadan önce tuz kirliliği açısından test edilmelidir. Bu, potansiyel yeniden çalışma ve bakım maliyetlerini azaltır. Fischer tuz test kiti (bresle yapışkan pedleri kullanan) ile kaplanacak yüzeyin tuz kirlenmesini kontrol edebilirsiniz.

Ürünler

Jump to the top of the page