Jump to the content of the page

Dekoratif eloksal kaplamalar için kalite kontrol

Dekoratif eloksal kaplamalar, koruyucu fonksiyonlarının üstünde ve ötesinde belirli tasarım gereksinimlerini de karşılamalıdır: Tam renklendirme önemli bir rol oynar. Ancak alüminyum alaşımındaki küçük farklılıklar bile son rengi önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, tutarlı renklendirme sağlamak ve üretim israfını önlemek için, gelen malların muayenesi sırasında hammaddelerin doğru bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Her alüminyum alaşımı dekoratif amaçlar için eloksal edilemez; bu nedenle, genel olarak AL99, AIMg veya AlMgSi alaşımları kullanılır. En iyi sonuçlar için, bu alüminyum alaşımları da oldukça saf eloksal kalitesinde olmalıdır. Ancak sözde aynı alaşımlarda bile , bileşimde üreticiden üreticiye ve partiden partiye küçük farklılıklar olabilir, bu da eloksal işlemi sırasında önemli renk sapmalarına yol açabilir.

Dekoratif eloksal kaplamalar için kesin renk aslında kalitenin önemli bir özelliğidir; renklendirmedeki tutarsızlıklar üretim maliyetlerini artırabilir, çünkü sorunları düzeltmek için kapsamlı bir yeniden işleme veya hatta yeni bir üretim çalışmasına ihtiyaç duyabilirler. Bu tür sorunları önlemek için, birinin gerçekten aynı alüminyum alaşımı ile çalışıp çalışmadığını bilmek gerekir. Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, eloksal işleminden önce hammaddenin veya yarı mamul ürünlerin elektrik iletkenliğini belirlemektir, çünkü bu parametre kompozisyondaki küçük varyanslara bile duyarlıdır.

Örnek olarak, AIMg3 ve AlMgSi0.5 alaşımlarının her birinin dört levhası renklendirilmiş ve iki farklı mavi tonu elde edilmiştir. İki baz malzemenin elektriksel iletkenliği, Tablo 1'de görüldüğü gibi önemli farklılıklar göstermiştir.

İki farklı mavi tonuyla sonuçlanan aynı eloksal işleminden renk anodize plakalarda iletkenlik ölçümleri. Renk varyantı A'da ortaya çıkan plakalar AIMg3'ten yapılırken, renk varyantı B olanlar AlMgSi0.5'tir.
Renk değişkeni A part 1A part 2A part 3A part 4A
Ortalama değer [MS / m] 31.33 31.26 31.20 31.27
Standart sapma [MS / m] 0.01 0.02 0.01 0.01
Ölçüm sayısı 10 10 10 10
         
Renk değişkeni B part 1B part 2B part 3B part 4B
Ortalama değer [MS / m] 21.58 21.57 21.57 21.59
Standart sapma [MS / m] 0.01 0.01 0.01 0.01
Ölçüm sayısı 10 10 10 10

Plakaların iletkenliği, SIGMASCOPE® SMP350 ve FS40 probu ile her ikisi de FISCHER'de ölçüldü. Tahribatsız faza duyarlı eddy akımı yöntemi kullanılarak, bu cihaz demir dışı metallerin elektrik iletkenliğini hızlı ve doğru bir şekilde belirler. FS40 probu, çeşitli malzeme kalınlıkları için uygun ölçüm frekanslarını (60-480 kHz) kullanır. Elektrik iletkenliği sıcaklığa bağlı olduğundan,FS40 entegre bir sıcaklık sensörüne sahiptir. Yuvarlak parçaları ölçerken Ø 6 mm'den başlayan yuvarlaklık düzeltmeleri tutarlı bir şekilde yüksek hassasiyet sağlar: Yuvarlak malzemenin çapı cihaza girilerek doğru ölçüm yapılır.

Dekoratif eloksal kaplamaların son rengindeki farklılıkları önlemek için, eloksallamadan önce hammaddenin iletkenliğini kontrol etmek uygun bir kalite kontrol adımıdır. SIGMASCOPE® SMP350 ve FS40 prob kombinasyonu, alüminyum alaşımları gibi demir dışı metallerin elektriksel iletkenliğini ölçmek için idealdir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel FISCHER temsilcinize başvurun.

Jump to the top of the page