โซลูชั่นที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

เทคโนโลยีการตรวจวัดจาก FISCHER เหมาะสำหรับการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการรีไซเคิล เราเสนออุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความเข้มข้นของวัสดุมีค่าในชิ้นส่วนยานพาหนะ สำหรับการรีไซเคิลยานยนต์ และงานอื่นๆ แต่แม้จะเป็นการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบ Inconel ในโรงงานที่มีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก ด้วยอุปกรณ์ทดสอบจาก FISCHER ถ้าคุณต้องการโซลูชันเฉพาะงาน เพื่อนำเอาส่วนที่เหลือจากการผลิตมาใช้สร้างผลกำไร ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีช่วยเหลือคุณ

โซลูชันที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

รายงาน ประยุกต์ การนำไปใช้งาน

Determination of Platinum, Rhodium and Palladium in automotive catalytic converters

Automotive catalytic converters contain the precious metals Platinum, Rhodium and Palladium. The exact amount of these elements is important for the recycling industry to determine scrap values.

The European Directive on End-of-Life Vehicles (ELV 2000/53/EC) has the real effect that a huge number of different automotive catalytic converters are now recycled. The value of these used catalytic converters depends on the amount of precious metals they contain, making it important for the recycling industry to be able to determine precisely the content of Platinum, Rhodium and Palladium.

In comparison to analysis using traditional chemical methods, measurement of these three elements can be performed more quickly and accurately with the FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD equipment.

To get the best measuring results the catalyst structures are first milled and pressed into pellets. The FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD has a programmable measuring stage, which makes it easy to analyse a large number of samples (pellets) automatically.

The powerful WinFTM® analysis software provides accurate measurements of all three precious metals by their components.

Platinum

Palladium

Rhodium

ICP-OES

XDV-SDD

ICP-OES

XDV-SDD

ICP-OES

XDV-SDD

A1

1065

1055

861

871

236

243

A2

1112

1101

747

759

212

213

A3

1004

995

785

774

201

186

A4

770

741

1335

1315

125

100

A5

856

880

850

856

194

181

A6

1158

1142

806

815

180

177

A7

1071

1089

729

756

185

186

A8

1060

1057

761

747

189

189

A9

3112

3200

2830

2789

716

700

A10

975

996

887

884

177

172

Figure 1: Comparison of XDV-SDD and chemical analysis by ICP-OES for some automotive catalytic converters. Values in mg/kg.

With its silicon drift detector (SDD), the programmable measuring stage and the powerful analysis software, WinFTM®, the FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD is perfectly suited for the efficient, precise and convenient measurement of precious metal content in catalytic converters.

Thickness measurement of INCONEL® coatings on waste heat recovery boilers

Known for their resistance to oxidation and corrosion, Inconel alloys are often used in extreme environments subject to high heat and pressure. This is why Inconel coatings are often used in waste heat recovery boilers, which recycle the energy contained in hot exhausts given off by various manufacturing processes. However, to assure the functionality of the coating, a minimum thickness must be guaranteed, and thus, measured precisely.

Energy that would otherwise be lost in discharged exhaust is captured and reclaimed in waste heat recovery boilers. The hot flue gas is fed into the boiler where it heats up water flowing through pipes within the housing, producing either hot water for use in other industrial purposes or, depending on the temperatures involved, steam that powers a gas turbine to generate electricity.

To protect them against these often aggressively corrosive gases, the pipes are coated with a 2 mm thick layer of Inconel material. However, once this protective coating wears down to less than 1 mm, the pipe bundles need to be retrofitted. This is why monitoring the thickness of the Inconel coating is so important during maintenance of waste heat recovery boilers.

The DELTASCOPE® FMP coating thickness measuring gauges rise to the challenge of this application. The external FGB2 probe allows free positioning, enabling measurements from any angle on the pipe bundles. The measuring range for this probe is 0-5 mm – with an accuracy and precision of less than 1.5% for readings on coatings between 0.1 and 3 mm thickness. The matrix mode of the FMP software delivers a nice overview of the coating thickness distribution over the various pipe bundles. Measurement results can be easily transferred to a computer for evaluation, recording and storage using the convenient FISCHER DataCenter software.

DELTASCOPE FMP Family.

Fig. 1: DELTASCOPE® FMP Family.

To avoid the costly – if not disastrous! – consequences of corrosion damage on pipe bundles in waste heat recovery boilers, the thickness of the Inconel coating must be inspected regularly. The DELTASCOPE® FMP instrument with the FGB2 probe makes this task easy. For further information please contact your local partner for FISCHER products.

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์

รายงาน ประยุกต์ การนำไปใช้งาน