การรีไซเคิล และ รีไฟน์

เมื่อทำการรีไซเคิลวัสดุที่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุองค์ประกอบที่แน่ชัดของวัสดุเหล่านั้น FISCHER นำเสนอเครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูง สำหรับการรีไซเคิลยานยนต์ตามระเบียบ 2000/53/EG ว่าด้วยยานพาหนะที่สิ้นอายุใช้งาน การรีไซเคิลพลาสติก หรือการตรวจสอบโลหะมีค่าที่เหลืออยู่

ทองคำและโลหะมีค่า

ในการซื้อและขายทองคำและโลหะมีค่า เครื่องอ็กซ์เรย์ของ FISCHER คือโซลูชั่นที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับการวิเคราะห์วัสดุ

โซลูชั่นที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

เทคโนโลยีการตรวจวัดสำหรับการระบุปริมาณแพลทตินัม โรเดียม หรือพาลาเดียมในแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ และสำหรับการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบของ INCONEL ®

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์