การวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ

ได้ผลลัพธ์ที่ไร้ข้อสงสัยในทันที: ด้วยชุดตรวจจับที่ละเอียดอ่อน ระบบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจาก FISCHER สามารถตรวจจับได้แม้องค์ประกอบที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ปะปนอยู่ในวัสดุที่ซับซ้อน ดังนั้นระบบดังกล่าวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุโดยละเอียดและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

การวิเคราะห์จุลธาตุ(Trace elements)/RoHS

อุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับการระบุสารมลพิษที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุด

โพลิเมอร์และพลาสติก

เทคโนโลยีการตรวจวัดที่อเนกประสงค์สำหรับคุณสมบัติทางกลและคุณสมบัติอื่นๆ ของวัสดุโพลิเมอร์ที่ซับซ้อน

กระจกและเซรามิก

อุปกรณ์ตรวจวัดที่ละเอียดอ่อนสำหรับการวิเคราะห์วัสดุของ LCD สารประกอบเซรามิก และซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)

โลหะ

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดจาก FISCHER คุณสามารถระบุคุณสมบัติต่างๆ เช่น ขนาดอนุภาค หรือองค์ประกอบธาตุของโลหะได้อย่างแม่นยำ

สิ่งทอ

เนื่องจากสารอันตรายอาจเข้าสู่ใต้ผิวหนังของคุณได้: อุปกรณ์สำหรับการทดสอบเส้นใยสิ่งทอและวัสดุอื่นๆ ตามมาตรฐาน Standard 100 ของ Oeko-Tex

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์