โซลูชันพิเศษ

ด้วยประสบการณ์ 60 ปีและความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการทดสอบมากมาย Fischer จึงสามารถพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะตามความต้องการ สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ เภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์อาหาร ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานตรวจวัดที่ทำได้ยาก เช่น การตรวจจับรอยร้าวในอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดติดต่อเรา!

โซลูชันพิเศษ

รายงาน ประยุกต์ การนำไปใช้งาน

Detection of hairline cracks in bearings for medical devices

The components of medical devices are subject to very stringent safety and quality requirements. An example is the slide bearings used in up-market X-ray equipment: The flawless functioning of these bearings depends on, among other things, the quality of their surfaces. All defects in those surfaces, even the finest hairline cracks, must be ruled out – a major challenge for the inspection metrology employed.

Bearings, such as those used for holding and smoothly moving the X-ray tubes in medical devices, are actually gliding on a thin film of liquid. If the surfaces have any damage, such as the thin fractures that can occur during the machining of the components, the sliding properties cannot be ensured for the device’s entire service lifetime. Technically, such cracks near the surface are difficult to detect, as optical inspection methods very quickly reach their limits with fine hairline cracks. However, measuring the electrical conductivity of the material provides a simple and quick way to detect even tiny fissures, as this method is very sensitive to structural inconsistencies.

X-ray and injection device

Fig.1: Modern medical equipment makes high demands of the quality of the components used; seen here is an X-ray and injection device

FISCHER’s mobile handheld instrument SIGMASCOPE® SMP350, used together with the probe FS40, non-destructively measures the electrical conductivity of non-ferrous metals extremely quickly and precisely using the phase-sensitive eddy current method, which produces exactly the right conditions required for crack detection.

To check a surface for cracks, the probe FS40 is passed over the surface of the sample in free-running mode. Eddy currents are formed in the material, which are in turn recorded by the probe and converted to a signal in the instrument. In the case of the bearings we examined as a test, the conductivity measured was in the range of 18.3 MS/m, with very low variation. Any hairline cracks in the material will hinder the spread of the eddy currents – even the very finest, optically invisible faults. In practice, when the tested bearings showed a value of e.g. 14 MS/m, that would clearly indicate that a crack had been found by means of electrical conductivity.

The probe FS40 has a range of measurement frequencies (60-480 kHz), making it suitable for different material thicknesses. Using a lower measurement frequency results in the eddy current field penetrating deeper into the sample material. The measurements on the bearings described above were carried out using the probe’s highest frequency of 480 kHz, thus looking specifically for damage in the material near the surface. For use on tiny parts, the optional probe FS24, which has a smaller measuring head than the FS40, is recommended.

For the detection of fine hairline cracks in slide bearings produced for use in medical X-ray equipment, measuring the electrical conductivity – as implemented in the SIGMASCOPE® SMP350 from FISCHER – is an excellent solution. And between the two probes FS40 and FS24, a wide variety of part geometries can be accommodated flexibly, completing the ideal system for this purpose. For more information, please contact your local FISCHER representative.

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์

รายงาน ประยุกต์ การนำไปใช้งาน