พลังงาน

นอกจากการกำเนิดพลังงานแบบดั้งเดิมแล้ว พลังงานทดแทนในปัจจุบันมีการใช้วิธีการที่ต่างกันออกไป ซึ่งล้วนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคนิคเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ หรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน: การเคลือบเชิงอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการทั้งหมด ไม่ว่าในที่ใด

พลังงานแสงอาทิตย์

โซลูชันอินไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ CIS/CIGS/CdTe

โรงรางไฟฟ้าและผลิตพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็นสถานีกำเนิดพลังงานจากแก๊ส หรือโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ FISCHER เสนอเทคโนโลยีเพื่อทำการทดสอบชั้นเคลือบได้อย่างแม่นยำ

น้ำมันและแก๊ส

สำหรับโครงสร้างเหล็กกล้าที่ได้รับไอเกลือ การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่มีความแปรปรวนอย่างมาก เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบการปกป้องการกัดกร่อนจะต้องมีเสถียรภาพมากเช่นกัน

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์