WinFTM

WinFTM เป็นหัวใจการคำนวณของเครื่อง FISCHERSCOPE X-RAY ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงนี้ช่วยให้สามารถใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ได้อย่างง่ายดายและเข้าใจการใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ โดยแสดงขั้นตอนสำหรับงานงานวัดแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนเพียงใด จึงช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย

WinFTM

คุณลักษณะ:

  • ฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ในซอฟต์แวร์ชุดเดียว: การวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ การตั้งโปรแกรมการวัด การใช้งานและการกำหนดค่าของเครื่องเอ็กซ์เรย์ FISCHERSCOPE ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโปรดักส์
  • ภาพวิดีโอความละเอียดสูงสำหรับการควบคุมจุดวัดได้อย่างแม่นยำ
  • WinFTM สามารถระบุองค์ประกอบในตัวอย่างได้อย่างอิสระ จึงช่วยให้ทำการวัดได้โดยไม่ต้องพึ่งมาตรฐานต่างๆ
  • การตรวจจับภาพอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบการตรวจวัดอัตโนมัติ เช่น การทดสอบส่วนต่อเนือง: ซอฟต์แวร์นี้จะตรวจจับและตรวจวัดจุดตรวจวัดที่ได้รับรู้และกำหนดค่าไว้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมแต่ละส่วนไว้ล่วงหน้า
  • ง่ายต่อการควบคุม ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่าน WinFTM
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและงานด้านการวิจัยและพัฒนา

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล