การตรวจสอบพื้นผิว

คุณสมบัติของพื้นผิวชิ้นส่วนของวัสดุ มักเป็นสิ่งที่กำหนดความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เช่น คุณสมบัติเชิงกล มักเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความทนทาน ขณะที่ความหยาบของพื้นผิวมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีการเคลือบ

คุณสามารถระบุค่าทางกลและโปรไฟล์พื้นผิวได้ด้วยความแม่นยำที่ดีเยี่ยม โดยใช้เครื่องวัดที่แม่นยำจาก Fischer

ความแข็งระดับจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกล

เครื่องมือทดสอบสำหรับการระบุคุณสมบัติอย่างแน่ชัดของวัสดุตั้งแต่คุณสมบัติอ่อนนิ่มไปจนถึงแข็งมาก รวมถึงชั้นเคลือบระดับไมโครและนาโนเมตร

ความแข็งระดับจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกล

การตรวจวัดโปรไฟล์พื้นผิว

โพรบตรวจวัดแบบสัมผัสสำหรับการตรวจวัดโปรไฟล์พื้นผิวอย่างแม่นยำก่อนทำการเคลือบ

การตรวจวัดโปรไฟล์พื้นผิว

ชุดทดสอบเกลือด้วยวิธีเบรเซิล

ชุดทดสอบเกลือ สำหรับการวัดการปนเปื้อนบนพื้นผิวก่อนการทำสี

ชุดทดสอบเกลือด้วยวิธีเบรเซิล

การสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

มาตรฐานการสอบเทียบ ขาตั้งเครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ การทดสอบวัสดุ และการทดสอบความความแข็งผิวระดับนาโน ด้วยเครื่องมือวัดจาก Fischer

การปรับเทียบและอุปกรณ์เสริม

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ดาวน์โหลด