การวิเคราะห์วัสดุ

เครื่องสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ที่มีความแม่นยำและความยืดหยุ่นเป็นเลิศ เครือผลิตภัณฑ์ Fischer มีอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวัดมากมายสำหรับงานในหลากหลายในแต่ละส่วนอุตสาหกรรม

ระบบการวิเคราะห์แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงแบบตั้งโต๊ะ สำหรับการวิเคราะห์วัสดุโดยใช้วิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์

ระบบการวิเคราะห์แบบตั้งโต๊ะ

ระบบการวัด In-Line

ระบบการวัดในขบวนการผลิตสำหรับการวิเคราะห์วัสดุอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

ระบบการตรวจวัดอินไลน์

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์