SIGMASCOPE SMP350

SIGMASCOPE SMP350 เป็นอุปกรณ์พกพาที่มีขนาดกะทัดรัด สำหรับการตรวจวัดความนำไฟฟ้าของโลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมหรือทองแดง ความนำไฟฟ้าที่วัดได้ยังช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับความแข็งและความแข็งแรงของวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อนอีกด้วย จึงสามารถระบุหลักฐานของความเสียหายจากความร้อนและความล้าของวัสดุได้ ในกรณีนี้จะใช้วิธีกระแสไฟฟ้าไหลวนแบบตรวจจับเฟส ซึ่งได้รับรองให้ใช้สำหรับการตรวจวัดความนำไฟฟ้าตาม DIN EN 2004-1 และ ASTM E 1004

SIGMASCOPE SMP350

คุณลักษณะ:

 • การตรวจวัดที่รวดเร็ว แม่นยำ และปราศจากการทำลายวัสดุ สำหรับค่าความนำไฟฟ้าของโลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก ตาม DIN EN 2004-1 และ ASTM E 1004
 • โพรบวัดความนำไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
 • ความถี่ในการตรวจวัดที่หลากหลายสำหรับความลึกในการแทรกซึมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 15 kHz ไปจนถึง 1 MHz ขึ้นอยู่กับโพรบ
 • การชดเชยความโค้งอัตโนมัติ สำหรับส่วนโค้งที่ทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (เส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดคือ 6 มม.)
 • เราเสนอมาตรฐานการวัดที่ได้รับการรับรอง (ในหน่วย MS/m, %IACS) ซึ่งสามารถสอบกลับเป็นมาตรฐานการปรับเทียบที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลได้

การประยุกต์ใช้:

 • การทดสอบความนำไฟฟ้าสำหรับวัตถุดิบ เพื่อการคัดแยกและการประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบอัลลอยในการผลิตเหรียญ (เช่น ความนำไฟฟ้าของเหรียญยูโร)
 • การประเมินความแข็งและความแข็งแรงของวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน
 • การควบคุมเสถียรภาพทางวัสดุของลำตัวยานหรือชิ้นส่วนที่คล้ายกัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • การประมาณค่าส่วนประกอบฟอสฟอรัสในทองแดงอัลลอยหรือวัสดุที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ
 • การติดตามผลจากหยาดน้ำฟ้า เช่น ในอัลลอย Cu-Cr
 • การตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของอัลลอย
 • การคัดแยกวัสดุเหลือทิ้ง

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ดาวน์โหลด