การทดสอบวัสดุ

องค์ประกอบธาตุของวัสดุเป็นสิ่งที่กำหนดคุณลักษณะสมบัติของวัสดุนั้นๆ Fischer เสนอเครื่องวัดอันเป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถระบุองค์ประกอบของวัสดุแต่ละชนิดได้ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ความนำไฟฟ้า ส่วนประกอบเฟอร์ไรต์ ความเป็นรูพรุน และความหนาแน่นของฟิล์มอโนไดซ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อคุณภาพของวัสดุเช่นกัน เครือผลิตภัณฑ์ของ Fischer มีเครื่องวัดที่เป็นที่ยอมรับและแม่นยำ สำหรับงานที่หลากหลาย

การวิเคราะห์วัสดุ

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์วัสดุทั้งแบบ Manual กึ่งอัตโนมัติ หรือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การวิเคราะห์วัสดุ

ความแข็งระดับจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกล

เครื่องมือทดสอบสำหรับการระบุคุณสมบัติอย่างแน่ชัดของวัสดุตั้งแต่คุณสมบัติอ่อนนิ่มไปจนถึงแข็งมาก รวมถึงชั้นเคลือบระดับไมโครและนาโนเมตร

ความแข็งระดับจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกล

การวัดค่าความนำไฟฟ้า

เครื่องมือวัดแบบพกพาสำหรับการวัดความนำไฟฟ้า ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความแข็งและความแข็งแรง

[Translate to Thai:] Conductivity Measuring

การวัดปริมาณเฟอร์ไรต์

ระบุคุณสมบัติเชิงกลและความทนต่อสารเคมีของเหล็กกล้า ด้วยการวัดปริมาณเฟอร์ไรต์

การตรวจวัดส่วนประกอบเฟอร์ไรต์

การทดสอบความเป็นรูพรุน

เครื่องวัดแบบพกพาที่มีเสถียรภาพจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ POROSCOPE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบชั้นเคลือบป้องกันที่ไม่นำไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อค้นหารูเปิดและรอยแตกร้าวแม้ตำหนิที่มีขนาดเล็ก

การทดสอบความพรุน

การสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

มาตรฐานการสอบเทียบ ขาตั้งเครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ การทดสอบวัสดุ และการทดสอบความความแข็งผิวระดับนาโน ด้วยเครื่องมือวัดจาก Fischer

การปรับเทียบและอุปกรณ์เสริม

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ดาวน์โหลด