การสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

เราใส่ใจผลลัพธ์ของคุณ: ซอฟต์แวร์ที่เข้าใจการใช้งานได้ทันทีพร้อมฟังก์ชันมากมายเป็นมาตรฐานของเครื่องมือ Fischer ทั้งหมด สำหรับการวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ การทดสอบวัสดุ และการทดสอบความแข็งผิวระดับนาโน ด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ขาตั้งเครื่องวัด และส่วนขยายซอฟต์แวร์ คุณสามารถประยุกต์เครื่องวัดของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณเองได้มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันยังเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและความแม่นยำของผลการวัดได้อีกด้วย

ขาตั้งเครื่องวัดและที่จับตัวอย่าง

เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพสำหรับการวัดของคุณ: ขาตั้งเครื่องวัดและที่จับตัวอย่าง ช่วยให้การวัดทำได้ง่ายขึ้น แม้สำหรับตัวอย่างที่มีรูปทรงซับซ้อน

DataCenter, DataCenter IP

ประหยัดเวลาและกำจัดสาเหตุของข้อผิดพลาด ด้วยซอฟต์แวร์ DataCenter สำหรับการวิเคราะห์ค่าที่วัดได้แบบอัตโนมัติ รวมถึงซอฟต์แวร์ DataCenter IP Inspection Plan

WinFTM

คือหัวใจของเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั้งหมดจาก Fischer: WinFTM ได้รวมเอาฟังก์ชันสำหรับการวัดความหนาของชั้นเคลือบและการวิเคราะห์วัสดุระดับมืออาชีพไว้ทั้งหมด

การสอบเทียบ

ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ: ชุดสอบเทียบมากมายสำหรับเครื่องวัดต่างๆ สำหรับการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ ระบุความหนาของชั้นเคลือบ และทำการทดสอบความต้านทานแรงกดระดับนาโน

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์