สถิติ

การวัดส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสุ่ม ค่าเพียงค่าเดียวไม่สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติเชิงปริมาณที่แท้จริงของสิ่งที่วัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องทำการวัดซ้ำหลายครั้ง และต้องใช้ค่าจำนวนมาก และต้องอาศัยวิธีการทางสถิติเพื่อประเมินการวัดที่ทำซ้ำ

เมื่อมีจำนวนค่าที่วัดได้มากพอ จะสามารถระบุค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการวัดนั้นๆ ได้ จากนั้นจึงสามารถคำนวณได้ว่าแต่ละค่ามีการกระจายตัวจากค่าเฉลี่ยเท่าใด โดยมาก การกระจายจะมีลักษณะเป็นทรงระฆังแบบเกาส์ เป็นเส้นโค้งที่ใช้ได้กับกระบวนการทางเทคนิคมากมาย ซึ่งแสดงถึงการกระจายที่น่าจะเกิดขึ้นจากค่าที่วัดได้

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเคลือบผิวส่วนใหญ่จะพบการกระจายแบบอสมมาตร "การกระจายแบบ log normal" เช่นนี้ เป็นลักษณะทั่วไปสำหรับตัวแปรที่วัดได้ ซึ่งสามารถมีได้เพียงค่าบวกเท่านั้น เช่นเดียวกับลักษณะที่พบในกระบวนการเติบโตในธรรมชาติ หรือความหนาของชั้นผิวเคลือบ

เมื่อใช้การกระจายทางสถิติ จะสามารถทำนายความหนาของชั้นผิวเคลือบเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถประเมินผลกระบวนการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเฝ้าตรวจสอบ 100%

สำหรับลูกค้าของเรา เครื่องมือวัดของ FISCHER จะรับหน้าที่ในการคำนวณทางสถิติ ด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว เครื่องวัดของเราสามารถเปลี่ยนค่าการวัดที่บันทึกได้ให้เป็นรายงานสถิติที่หลากหลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์