การตรวจวัดโปรไฟล์

การตรวจวัดโปรไฟล์พื้นผิวตาม ASTM 4417-11

Surface profile measurement according to ASTM 4417-11.
Surface profile measurement according to ASTM 4417-11.

โพรบตรวจวัดโปรไฟล์ FPR1 สามารถวัดความสูงของโปรไฟล์พื้นผิว ซึ่งเป็นความแตกต่างของความสูงวัดจากส่วนปลายถึงส่วนท้อง ตาม ASTM 4417, วิธี B โพรบ FPR1 จึงเหมาะสำหรับการวัดความสูงของโปรไฟล์พื้นผิว เช่น SSPC-PA17 ค่าความสูงโปรไฟล์จะได้รับการคำนวณในการวัด 10 ครั้ง

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์