เครื่องมือวัดความแข็ง ระดับจุลภาค

หลักการทำงานของ เครื่องมือวัดความแข็ง ระดับจุลภาค ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14577

Principle of the instrumented indentation
Principle of the instrumented indentation

เครื่องมือวัดความต้านทานแรงกด ใช้หัวกดเข้าไปในพื้นผิวของตัวอย่างโดยใช้โหลดตามที่กำหนด F ในระหว่างขั้นตอนนี้ ความลึกของการกด h จะได้รับการวัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโหลด (≤ 100 nN หรือ ≤ 400 nN) และระยะ (40 ถึง 100 pm) ของเครื่องมีความละเอียดสูง เครื่องวัดความแข็งระดับจุลภาคของ FISCHER จึงเหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย การทดสอบความต้านทานแรงกดด้วยระบบที่สามารถระบุคุณสมบัติของวัสดุบนชั้นเคลือบบางๆ (ค่าความแข็งแบบมาร์เทนส์ HM, มอดุลัสยืดหยุ่นของการกด EIT และ ความแข็งเชิงต้านทานแรงกด HIT) เช่น เซ็นเซอร์ บนกระจก หรือ บน Hard disk จัดเก็บข้อมูล และแม้แต่บนวัสดุที่อ่อนนุ่มอย่างมาก เช่น อิลาสโตเมอร์

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล