การตรวจสอบพื้นผิว

ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบโปรไฟล์ ความแข็ง หรือความเป็นรูพรุน Fischer มีเทคนิคการวัดที่เหมาะสมสำหรับการระบุลักษณะคุณสมบัติของพื้นผิว

เครื่องมือวัดความแข็ง ระดับจุลภาค

หลักการทำงานของ เครื่องมือวัดความแข็ง ระดับจุลภาค ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14577

การตรวจวัดโปรไฟล์

การตรวจวัดโปรไฟล์ตาม ASTM D4417-11

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ดาวน์โหลด