เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์

การวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์และการกระจายพลังงาน (XRFA) ตามมาตรฐาน DIN ISO 3497 และ ASTM B 568

วิธีการตรวจวัด:

การวิเคราะห์ธาตุเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์มีพื้นฐานจากปรากฏการณ์ ซึ่งเมื่ออะตอมในตัวอย่างของวัสดุได้รับการกระตุ้นจากรังสี X ปฐมภูมิ อิเล็กตรอนจากวงโคจรชั้นในสุดจะถูกปลดปล่อยออกมา จากนั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นจะถูกเติมด้วยอิเล็กตรอนจากวงโคจรชั้นนอก

Atomic model for the X-Ray Fluorescence Analysis method.
Atomic model for the X-Ray Fluorescence Analysis method.

ระหว่างการเปลี่ยนระดับพลังงาน จะมีการกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งเป็นลักษณะขององค์ประกอบแต่ละอย่าง ชุดตรวจจับสัญญาณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของตัวอย่าง

และ ใช้โปรแกรม WinFTM ในการประมวลผลการวิเคราะห์

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล