การทดสอบความเป็นรูพรุน

วิธีการทดสอบความเป็นรูพรุนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง

มาตรฐาน: การทดสอบตาม AS 3894.1, ASTM D4787, ASTM D5162, ASTM G62, EN 14430, NACE SP0188, NACE SP0490, NACE SP0274

วิธีการทดสอบนี้อาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า วัสดุเคลือบที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดมีความคงทนไดอิเล็กทริกสูงกว่าอากาศมาก

Scheme of Porosity testing.
Scheme of Porosity testing.

สำหรับการทดสอบ จะต้องกำหนดแรงดันไฟทดสอบที่เหมาะสมสำหรับความหนาของชั้นเคลือบที่ POROSCOPE® หรืออีกวิธีหนึ่งคือ สามารถป้อนมาตรฐานการทดสอบและความหนาของชั้นเคลือบได้ จากนั้น POROSCOPE® จะกำหนดแรงดันไฟทดสอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ให้ด้านหนึ่งต่อตัวอย่างเข้ากับสายกราวด์ แล้วเลื่อนอิเล็กโทรดผ่านพื้นผิวที่จะทำการทดสอบอย่างช้าๆ ถ้าอิเล็กโทรดเลื่อนผ่านรอยแตกร้าว จะมีแรงดันไฟฟ้าลดลงเป็นระยะสั้นๆ ในการสปาร์ค ภาพและสัญญาณเสียงจะระบุรูพรุน และสัญญาณเสียงจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนรูพรุน

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล