วิธีการวัดแบบใช้ความต้านทานระดับไมโคร

วิธีการวัดแบบใช้ความต้านทานระดับไมโคร ตามมาตรฐาน DIN EN 1457

หลักการทำงาน

โพรบจะสัมผัสกับพื้นผิวของตัวอย่างโดยใช้อิเล็กโทรด 4 ชุด อิเล็กโทรดสองชุดนอกจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชั้นผิวเคลือบ ส่วนชั้นเคลือบของทองแดงระหว่างอิเล็กโทรดชุดในจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานไฟฟ้า ซึ่งแรงดันไฟฟ้าลดลงจะได้รับการวัด

Schematic diagram of the Micro-resistance measuring method.
Schematic diagram of the Micro-resistance measuring method.

ค่าดังกล่าวเป็นสัดส่วนผกผันกับความหนาของชั้นเคลือบทองแดง สัญญาณการวัดจะถูกแปลงเป็นค่าความหนาในเครื่องมือวัด โดยใช้สัญญาณการวัดของโพรบ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณที่วัดได้ต่อความหนาของชั้นเคลือบทองแดง อุณหภูมิก็มีผลกระทบต่อการนำไฟฟ้าของชั้นเคลือบทองแดง ดังนั้นจำเป็นต้องทำการชดเชยอุณหภูมิ ขณะทำการวัด

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์