กระบวนการทางแม่เหล็ก

วิธีการวัดแบบทดสอบทางแม่เหล็กตามมาตรฐาน ISO 2178, ASTM 7091

หลักการทำงาน

แม่เหล็กถาวรจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบคงที่ ซึ่งมีความเข้มข้นตามความหนาของชั้นเคลือบที่ต้องการวัดหรือระยะห่างระหว่างโพรบวัดกับพื้นผิววัสดุ ความเข้มของสนามแม่เหล็กจะได้รับการวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เหมาะสม โดยอาศัยสัญญาณที่วัดได้จากโพรบ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการวัดได้ต่อความหนาของชั้นเคลือบ สัญญาณการวัดจะถูกแปลงภายในเครื่องมือวัดให้เป็นค่าความหนาของชั้นผิวเคลือบ

Schematic diagram of the magnetic test method. The penetration depth of the magnetic field depends on the permeability of the base material.
Schematic diagram of the magnetic test method. The penetration depth of the magnetic field depends on the permeability of the base material.

ขอบเขตการประยุกต์ใช้หลัก: วัสดุเคลือบที่ไม่สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้ บนชั้นเคลือบเหล็กกล้าหรือเหล็กหรือนิกเกิล บนวัสดุฐานโลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก

  • การเคลือบด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบหนาด้วยโครเมี่ยม สังกะสี ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น บนเหล็กกล้าหรือเหล็ก
  • การเคลือบหนาด้วยอีนาเมล สี หรือพลาสติก บนเหล็กกล้าหรือเหล็ก
  • การเคลือบนิกเกิล (Ni) ด้วยวิธีกัลวานิก บนทองแดงหรืออะลูมิเนียม และยังเหมาะสำหรับการเคลือบนิกเกิลบนหน้าสัมผัสของแผงวงจร แม้ภายใต้ชั้นเคลือบชั้นเคลือบทองคำบาง
  • การเคลือบนิกเกิล (Ni) ด้วยวิธีเคมี ในกรณีที่ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ บนทองแดงหรืออะลูมิเนียม

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์