วิธีการวัดแบบกระแสไฟฟ้าไหลวน, ตรวจจับแอมพลิจูด

วิธีการทดสอบด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าไหลวน (ตรวจจับแอมพลิจูด) ตามมาตรฐาน ISO 2360, ASTM 7091

Schematic diagram of the amplitude sensitive eddy current test method. The penetration depth depends on the used frequency and the electrical conductivity of the base material.
Schematic diagram of the amplitude sensitive eddy current test method. The penetration depth depends on the used frequency and the electrical conductivity of the base material.

หลักการทำงาน

วิธีการวัดแบบสัมผัส: กระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ความถี่สูง ซึ่งเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าไหลวนภายในพื้นผิววัสดุ ความเข้มของกระแสไฟฟ้าไหลวนจะสอดคล้องกับระยะห่างระหว่างโพรบวัดต่อพื้นผิววัสดุ สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าไหลวนจะต้านสนามแม่เหล็กหลัก และทำให้เกิดการวัดของสัญญาณ การใช้คุณลักษณะสมบัติของโพรบนี้ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการวัดต่อความหนาของชั้นเคลือบผิว สัญญาณที่วัดได้จะถูกแปลงภายในเครื่องมือวัดให้เป็นค่าความหนาของชั้นเคลือบผิว

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์