การตรวจวัดแบบดูเพล็กซ์ EDP/Zn

การวัดแบบดูเพล็กซ์บนโลหะแผ่นที่มีการเคลือบด้วยวิธีอิเล็กโทรไลติก EDP หรือชั้นเคลือบชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนแบบบาง

Determining the single coating thicknesses at the duplex measurement using the phase sensitive eddy current and the magnetic induction test methods.
Determining the single coating thicknesses at the duplex measurement using the phase sensitive eddy current and the magnetic induction test methods.

หลักการทำงาน

วิธีการวัดแบบทดสอบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กและวิธีการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าไหลวนแบบตรวจจับมุมเฟส ใช้สำหรับการตรวจวัดชั้นเคลือบดูเพล็กซ์ที่มีการเคลือบสังกะสีแบบบาง (โดยทั่วไปคือระหว่าง 5 ถึง 20 μm หรือ 0.2 ถึง 0.79 มิล ตามลำดับ) วิธีการทดสอบทั้งสองแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ควบคู่กัน โดยความหนาของชั้นเคลือบแต่ละส่วนของสีและสังกะสีจะได้รับการคำนวณและแสดงผลจากค่าที่วัดได้สองค่า ในขั้นตอนการวัดครั้งเดียว ด้วยเทคนิคการวัดแบบดูเพล็กซ์นี้สามารถวัดผิวคลือบด้วยวิธีชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนได้ โดยไม่มีการกำหนดพื้นที่แพร่สังกะสีต่อเหล็ก

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์