วิธีการวัดด้วยการกระเจิงกลับของรังสีเบตา

วิธีการวัดด้วยการกระเจิงกลับของรังสีเบตาตามมาตรฐาน DIN EN ISO 3543, ASTM B567a

Schematic diagram of the Beta-backscatter measuring method.
Schematic diagram of the Beta-backscatter measuring method.

หลักการทำงาน

แหล่งไอโซโทปจะปล่อยรังสีเบตา (อิเล็กตรอน) ซึ่งจะทะลุผ่านผิวของชิ้นงานที่มีการเคลือบไว้ และมีปฏิกิริยากับอะตอมของชั้นเคลือบและพื้นผิววัสดุ ผลของการวัดนี้ประกอบด้วยอิเล็กตรอนกระเจิงกลับจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกตรวจพบโดยหลอดวัด ไกเกอร์มูลเลอร์ วิธีนี้สามารถตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบได้เมื่อเลขอะตอม Z ของชั้นเคลือบและวัสดุแตกต่างกันอย่างน้อย Z = 5

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์