คำศัพท์

คำศัพท์เทคนิคของเราในหัวข้อเกี่ยวกับการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ และลักษณะของพื้นผิว

Search for term:

การตรวจวัดส่วนประกอบเฟอร์ไรต์
การตรวจวัดส่วนประกอบเฟอร์ไรต์

การตรวจวัดส่วนประกอบเฟอร์ไรต์: กระบวนการนี้สามารถใช้ในการระบุปริมาณเฟอร์ไรต์ของเหล็กกล้าออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์ และเพื่อระบุสัดส่วนมาร์เทนไซต์จากการเสียรูปในวัสดุออสเทนนิติก ตาม DIN EN ISO 17655 และตามมาตรฐานของ Basler ถ้าปริมาณเฟอร์ไรต์ต่ำ วัสดุที่เชื่อมจะเกิดการแตกร้าวขณะร้อนได้ง่าย ถ้าปริมาณเฟอร์ไรต์ต่ำ ความแกร่งและความเหนียว รวมถึงความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าจะลดลง

ผู้ใช้จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแต่ละอย่างที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำ เช่น ลักษณะทางเรขาคณิตของตัวอย่าง ความหนาของส่วนหุ้มแคลดดิ้งหรือรูปทรงภายนอกของโครงสร้างที่ของไหลซึมผ่านได้

การตรวจวัดแบบควบคุมด้วยระยะ (DCM)
การตรวจวัดแบบควบคุมด้วยระยะ (DCM)

ในการวัดชิ้นส่วนที่มีลักษณะทางเรขาคณิตไม่เป็นระเบียบหรือในส่วนเว้า อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ FISCHERSCOPE อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ FISCHERSCOPE ® มีคุณลักษณะพิเศษสำหรับการแก้ไขการตรวจวัดโดยใช้ระยะห่าง: วิธี DCM

ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้สามารถทำการทดสอบรูปร่างของพื้นผิวที่ซับซ้อน และในการวัดภายในส่วนเว้า ซึ่ง WinFTM ® จะนำค่าการวัดในปัจจุบันมาปรับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการคำนวณผลการตรวจวัดสำหรับพื้นที่ที่ต้องการ

การทดสอบความต้านทานแรงกดด้วยระบบอุปกรณ์
การทดสอบความต้านทานแรงกดด้วยระบบอุปกรณ์

อุปกรณ์ทดสอบความแข็งระดับจุลภาคทั้งหมดของ FISCHER ใช้วิธีการทดสอบความต้านทานแรงกดด้วยระบบอุปกรณ์ ซึ่งมักเรียกว่าความต้านทานแรงกดระดับนาโน เพื่อทำการหาค่าความแข็งแบบมาร์เทนส์ (HM) สิ่งที่ต่างไปจากการทดสอบความแข็งแบบอื่นๆ ก็คือ วิธีการดังกล่าวไม่เพียงระบุพฤติกรรมพลาสติกของวัสดุได้เท่านั้น แต่ยังสามารถอ่านพารามิเตอร์ของวัสดุเพิ่มเติมจากกราฟการตรวจวัดได้ เช่น มอดุลัสยืดหยุ่นของการกด (EIT) ความแข็งเชิงต้านทานแรงกด (HIT) และ การคืบของรอยกด (CIT) รวมไปถึงพลังงานในการเปลี่ยนรูปร่างแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติก

การทดสอบรูเปิด
การทดสอบรูเปิด

วิธีการทดสอบนี้อาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า วัสดุเคลือบที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดมีความต้านทานสูงกว่าอากาศมาก รูเปิดจะถูกตรวจพบในตำแหน่งที่มีตำหนิ จากการเกิดประกายไฟ (ลัดวงจร) ระหว่างอิเล็กโทรดทดสอบและฐานซึ่งนำไฟฟ้า จุดตำหนิอาจเป็นช่องอากาศแคบๆ (รูเปิดหรือรอยแตกร้าว) หรือชั้นเคลือบที่บางเกินไปเหนือฐานนำไฟฟ้าซึ่งอยู่ด้านล่าง

การทดสอบแบบ STEP
Definition: การทดสอบแบบ STEP

การทดสอบแบบ STEP ใช้สำหรับการวัดความต่างศักย์และความหนาของชั้นเคลือบนิกเกิลแบบมัลติเพล็กซ์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินลักษณะการกัดกร่อนของชั้นเคลือบเหล่านั้นได้

ซึ่งเป็นวิธีคูลอมเมตริกรูปแบบหนึ่ง

คลาสวัสดุ (COM)
คลาสวัสดุ (COM)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน COM ในอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ของ FISCHER จะสามารถจัดประเภทวัสดุให้กับตัวอย่างที่ไม่ทราบชนิดได้โดยโดยอัตโนมัติ ตามคลาสที่ได้กำหนดไว้ คลาสเหล่านี้อาจเป็นวัสดุชนิดต่างๆ เช่น อัลลอยต่างชนิด ความหนาของชั้นเคลือบที่กำหนด หรือช่วงความเข้มข้นของโครงสร้างชั้นเคลือบ จากนั้นซอฟต์แวร์ WinFTM® จะสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ

เช่น ในการวิเคราะห์ทองคำ WinFTM® จะระบุประเภทของอัลลอยเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเลือกรูปแบบการตรวจวัดที่เหมาะสมที่จำเป็นสำหรับการระบุองค์ประกอบทองคำด้วยความแม่นยำสูง

คุณภาพการซีลสำหรับการเคลือบอโนไดซ์
คุณภาพการซีลสำหรับการเคลือบอโนไดซ์

ความทนทานต่อสภาพอากาศของพื้นผิวที่ผ่านการอโนไดซ์ จะสัมพันธ์กับคุณภาพการซีล ตาม DIN EN ISO 2931 และ ASTM B 457-67 ค่าแอดมิตแตนซ์ (Y) ของคาปาซิเตอร์ที่ฟิล์มอโนไดซ์ภายในรวมตัวเป็นฉนวน เป็นมาตรฐานโดยคร่าวที่ยอมรับได้ของคุณภาพการซีล ANOTEST® YMP30-S สามารถวัดค่าแอดมิตแตนซ์ตามมาตรฐานต่างๆ ได้ และด้วยการออกแบบของอุปกรณ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบในสถานที่ปฏิบัติงาน

ชัตเตอร์
ชัตเตอร์

ชัตเตอร์ของอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ของ FISCHER อยู่ในเส้นทางลำแสงโดยตรง และจะเปิดตามระยะเวลาของการตรวจวัดเท่านั้น เมื่อปิดอยู่ อุปกรณ์ดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้รังสีปฐมภูมิเข้าสู่ช่องตรวจวัด อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการเฝ้าตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัย และจะเปิดเฉพาะเมื่อโครงหุ้มปิดสนิทเท่านั้น เพื่อกำจัดความเสี่ยงของการฉายรังสีไปยังผู้ปฏิบัติงาน

ชุดกรองหลัก
ชุดกรองหลัก

ชุดกรองแบบพิเศษที่ช่วยปรับปรุงการกระจายพลังงานของรังสี X ปฐมภูมิ สำหรับการใช้งานที่กำหนด โดยดูดซับองค์ประกอบสเปกตรัมที่ไม่ต้องการของการฉาย สามารถใช้ได้ทั้งชุดกรองชุดเดียวแบบตายตัวหรือชุดกรองขนาดเล็กหลายชิ้นที่ถอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์

ชุดตรวจจับ
ชุดตรวจจับ

ชุดตรวจจับเอ็กซ์เรย์จะวัดการกระจายพลังงานของการฉายเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ที่ปลดปล่อยจากตัวอย่าง เรามีชุดตรวจจับหลายประเภทซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลาย

รูรับแสง
Definition: รูรับแสง

การใช้รูรับแสง (คอลลิเมเตอร์) จะจำกัดพื้นที่ตัดขวางของรังสีเอ็กซ์เรย์หลัก ทำให้ได้จุดตรวจวัดที่มีขนาดตามที่กำหนด ซึ่งช่วยให้สามารถปรับขนาดและรูปร่างของลำแสงเอ็กซ์เรย์ให้ได้ตามลักษณะทางเรขาคณิตของตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้ได้ทั้งรูรับแสงชิ้นเดียวแบบตายตัวหรือรูรับแสงขนาดเล็กหลายชิ้นที่ถอดเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการตรวจวัด

สำหรับการตรวจวัดวัตถุที่มาขนาดเล็กมาก เช่น จุดต่อที่ลีดเฟรม รูรับแสงจะถูกแทนที่ด้วยระบบออปติกเอ็กซ์เรย์ชนิดพิเศษ ที่มีกระจกหรือแคปปิลารี่หลายชุด ซึ่งให้ทั้งจุดตรวจวัดที่มีขนาดเล็กมากและความเข้มในการกระตุ้นสูงในขณะเดียวกัน

วิธี ESP (กระบวนการทดสอบความคงรูปขั้นสูง)
วิธี ESP (กระบวนการทดสอบความคงรูปขั้นสูง)

เมื่อทำการตรวจวัดตามวิธี ESP (กระบวนการทดสอบความคงรูปขั้นสูง) จะมีการให้โหลดและนำโหลดออกแบบปรับเป็นลำดับ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุคุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับความลึกและแรงกระทำได้อย่างรวดเร็ว เช่น มอดุลัสยืดหยุ่นของการกด (EIT) ความแข็งเชิงต้านทานแรงกด (HIT) หรือ ความแข็งแบบวิกเกอร์ส (HV) ได้ที่ตำแหน่งเดียวกัน

วิธีคูลอมเมตริก
Definition: วิธีคูลอมเมตริก

วิธีคูลอมเมตริกคือวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีตาม DIN EN ISO 2177 เพื่อระบุความหนาของชั้นเคลือบโลหะ

วิธีการนี้มักใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของการเคลือบด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และเพื่อเฝ้าตรวจสอบความหนาของดีบุกบริสุทธิ์ที่เหลืออยู่บนแผงวงจร วิธีการดังกล่าวยังเหมาะสำหรับการเคลือบวัสดุหลายชั้น เช่น การเคลือบโครเมี่ยมบนนิกเกิลบนทองแดงบนพลาสติก

สเปกตรัม
สเปกตรัม

ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ รังสีที่ปล่อยจากตัวอย่างจะถูกนำมาแสดงด้วยภาพสเปกตรัมสัญญาณ ซึ่งเส้นสเปกตรัมจะระบุองค์ประกอบที่มีอยู่ในตัวอย่าง จากสเปกตรัมนี้ ซอฟต์แวร์ FISCHER WinFTM® จะคำนวณพารามิเตอร์ที่ต้องการ เช่น ความหนาของชั้นเคลือบ หรือความเข้มข้นขององค์ประกอบ

แหล่งของรังสี
แหล่งของรังสี

รังสี X ปฐมภูมิที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลอดเอ็กซ์เรย์ ซึ่งแคโทดภายในที่ได้รับความร้อนจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ผ่านการเร่งด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจนมีความเร็วสูงมาก รังสี X จะถูกสร้างขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้กระทบวัสดุแอโนดของหลอด ซึ่งโดยปกติแล้วทำจากทังสเตนหรือโมลิบดีนัม เพื่อให้มั่นใจว่าหลอดเอ็กซ์เรย์จะทำงานได้อย่างมีสเถียรภาพตลอดหลายปีข้างหน้า หลอดแต่ละชิ้นจึงต้องผ่านการทดสอบสภาพอย่างครอบคลุมเมื่อได้รับชิ้นส่วน

ชุดกำเนิดเอ็กซ์เรย์ที่พัฒนาขึ้นโดย FISCHER มีหลอดที่ได้รับการชีลด์และระบายความร้อนด้วยน้ำมัน และระบบสร้างกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์มีเสถียรภาพเป็นเลิศและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์