วิธีการวัดแบบคูลอมเมตริก

วิธีคูลอมเมตริกสามารถวัดชั้นเคลือบผิว บนวัสดุก่อนชุบแบบใดได้บ้าง?

สามารถวัดชั้นเคลือบโลหะที่นำไฟฟ้าบนโลหะหรือบนพลาสติกหรือบนเซรามิก

ในการตรวจวัดด้วยวิธีคูลอมเมตริก จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใดบ้าง?

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: พื้นผิวชั้นเคลือบสะอาด แคลมป์ขาตั้งสัมผัสกับชิ้นตัวอย่างอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรเลือกความเร็วในการลอกผิวให้สอดคล้องกับความหนาของชั้นเคลือบ ที่สำคัญจะต้องเลือกสารอิเล็กโทรไลต์ที่ถูกต้อง

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความแม่นยำของการตรวจวัดสำหรับวิธีคูลอมเมตริก?

ปัจจัยต่างๆ ได้แก่: ความหนาของชั้นเคลือบ องค์ประกอบของพื้นผิว ปะเก็นเซลล์ตรวจวัดที่ใช้ ความเร็วในการลอก และความบริสุทธิ์ของชั้นเคลือบ

ปัจจัย 'ความหนาแน่น' มีความสำคัญสำหรับการปรับเทียบหรือไม่?

ใช่ กรณีนี้จะเกิดขึ้น
ตัวอย่าง:
เริ่มแรก อุปกรณ์ตรวจวัดได้รับการปรับเทียบโดยใช้ตัวอย่างซึ่งมีชั้นเคลือบที่มีความหนาแน่น 2g/cm³ จากนั้นทำการตรวจวัดตัวอย่างชุดใหม่ซึ่งมีชั้นเคลือบที่มีความหนาแน่น 1g/cm³ หากไม่ได้ทำการปรับเทียบใหม่ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจวัด ซึ่งหมายความว่าค่าที่วัดได้จะน้อยเกินไปเสมอ ลักษณะดังกล่าวเนื่องจากอุปกรณ์จะประเมินสัญญาณการตรวจวัดของตัวอย่างชุดใหม่ในลักษณะเดียวกับเมื่อชั้นเคลือบมีความหนาแน่น 2g/cm³

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์