บริษัท

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่

1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
10250 -

โทรศัพท์ +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
เบอร์แฟกซ์ +66 2 379-9854-55
thailand@helmutfischer.com
https://www.helmut-fischer.com

ผู้จัดการ

ดอกคูณ บุญเดช | Dokkun Bundet

รหัส vAT

Tax ID : 0105556077974

Bildnachweise auf dieser Homepage

©Istockphoto.com, ©Fotolia, ©Dürr, ©Volkswagen AG.