อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

วิธีการสำหรับการวัดที่ซับซ้อนในส่วนการบินและอวกาศ เช่น ชิ้นส่วนที่มีความเชื่อถือได้สูง หรือการทดสอบความแข็งแรง

Measurement Application of Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)

Carbon Fiber Reinforced Plastic or Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) is known for its high strength to weight ratio, excellent high-temperature characteristics and resistance fatigue. CFRP has gained substantial interest in manufacturing industries especially in the weight-critical aerospace industry.

Also, it has applications in automotive, marine and civil engineering industries.

Determination of Pb in solder alloys for high reliability applications

For most electronics applications it is prohibited to use solders that contain lead (RoHS and WEEE directives). However, the so-called tin whiskers that sometimes grow from the surface of unleaded solder can cause short circuits – posing an unacceptable risk for high reliability (“hi-rel”) applications in aerospace and military use. To prevent this defect, a minimum lead content of 3 wt% is specified for solder used in hi-rel applications. Because the consequences of failure could be so dangerous, these specifications must be verified through measurement of the lead content. 

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์