มูลนิธิ Helmut Fischer

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีของการวัดอันเป็นนวัตกรรมของ FISCHER ได้รับการนำไปใช้งานทั่วโลก ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัทเกิดจากการมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนา: แรงงานของโรงงานผลิต 20 เปอร์เซ็นต์มาจากการจัดจ้างผู้คนในท้องถิ่น แต่นอกจากความสงสัยใคร่รู้ ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญแล้ว นวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาครั้งสำคัญไม่ว่าในงานสาขาใด ล้วนต้องอาศัยการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอ

Helmut Fischer เชื่ออย่างหนักแน่นว่างานด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการศึกษา ไม่ได้เป็นเพียงเสาหลักของสังคมของเราเท่านั้น แต่งานเหล่านี้ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2003 ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท ได้โอนสินทรัพย์ของทั้งองค์กรไปอยู่ในความดูแลของ Helmut Fischer Foundation ตามปณิธานของเขา และเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

การกระทำดังกล่าวเป็นการปกป้องผลงานตลอดทั้งชีวิตของเขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อการกุศล ทุนการศึกษา รางวัลสำหรับงานวิจัย การประชุม และความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในระดับวิชาการที่สูงขึ้น จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงอนาคตของวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนแก่นักวิจัยที่มีอายุน้อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helmut Fischer Foundation โปรดคลิกที่นี่

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์