การรับรองและการรับรอง

 

การรับรอง

คุณภาพที่ได้รับการรับรองและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ FISCHER ด้วยเหตุนี้ Helmut Fischer GmbH, Institut für Elektronik und Messtechnik จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ระบบจัดการคุณภาพของเราได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องตาม DIN EN ISO 9001:2008 มาตั้งแต่ปี 1997

ห้องทดลองการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง

ในปี 2003 Helmut Fischer เป็นองค์กรจากเยอรมันรายแรกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO/IEC 17025 สำหรับปริมาณการวัด "ขนาดพื้นผิว" ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์กับทางบริษัทในการตรวจสอบมาตรฐานการสอบเทียบในนามของหน่วยงานรับรองของเยอรมัน DAkkS รวมถึงให้การรับรองมาตรฐานเหล่านั้นและเผยแพร่ต่อผู้ใช้ มาตรฐานการสอบเทียบต่างๆ ได้มีการใช้งานในหลายรูปแบบ เช่น การสอบเทียบเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับการวัดที่ใช้วิธีดังกล่าวเป็นอย่างมาก

สมาชิกของ DIN (สถาบันมาตรฐานแห่งเยอรมนี)

FISCHER ได้เป็นสมาชิกของ DIN ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปี 2016 ทางบริษัทได้เห็นชอบที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนเองว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์โดยรวม

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok/ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์