Automatyczne systemy pomiarowe

Bez względu na to, czy badane będą wszystkie produkowane elementy, czy też automatyczny pomiar grubości będzie przeprowadzany na wybranych losowo częściach, firma Fischer oferuje odpowiedni przyrząd pomiarowy dostosowany do wybranego zastosowania. Wszystkie nasze przyrządy są projektowane z myślą o szybkim i dokładnym pomiarze bezpośrednio na linii produkcyjnej. Dzięki szerokiej gamie interfejsów przyrządy Fischer do fluorescencji rentgenowskiej i pomiarów stykowych można w łatwy sposób zintegrować z wieloma środowiskami produkcyjnymi.

MMS® AUTOMATION

Modułowy system pomiarowy przeznaczony do zautomatyzowanych badań grubości powłok i przewodności.

XAN500

Jedno urządzenie, trzy zastosowania: XAN®500 jest nie tylko ręcznym spektrometrem, może być wykorzystywany jako urządzenie stacjonarne a także pracujące w linii produkcyjnej.

X-RAY 4000

Zintegrowany system do pomiaru powłok elektrolitycznych na taśmach lub powłok cewek. Bezproblemowa integracja z procesem produkcji i systemem kontroli jakości.

X-RAY 5000

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej w postaci modułu możliwego do zintegrowania z linią produkcyjną, np. poprzez montaż na belce poprzecznej. Doskonały do pomiaru cienkich warstw na dużych powierzchniach.

X-RAY XDV-µ SEMI

Dokładne i w pełni zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do badań struktur do montażu 2,5D/3D.

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online