SIGMASCOPE SMP350

SIGMASCOPE SMP350 to kompaktowy przyrząd przenośny do określania przewodności elektrycznej różnych metali nieżelaznych, m.in. aluminium i miedzi. Na podstawie wyniku pomiaru przewodności można oszacować twardość i wytrzymałość materiałów obrabianych cieplnie. W ten sposób możliwe jest wykrycie uszkodzeń cieplnych i zmęczenia materiałowego. Do tego celu wykorzystywana jest fazoczuła metoda prądów wirowych, zatwierdzona do pomiaru przewodności na mocy norm DIN EN 2004-1 i ASTM E 1004.

SIGMASCOPE SMP350

Właściwości:

 • Szybki, nieniszczący i precyzyjny pomiar przewodności elektrycznej metali nieżelaznych zgodnie z normami DIN EN 2004-1 i ASTM E 1004
 • Sondy do pomiaru przewodności do różnych zastosowań
 • Różne sondy w zależności od częstotliwości pomiaru (od 15 kHz do 1 MHz) i głębokości penetracji
 • Automatyczna kompensacja krzywizn o znanej średnicy (najmniejsza średnica 6 mm)
 • Oferujemy certyfikowane wzorce pomiarowe (w MS/m, %IACS) zgodne z uznanymi na całym świecie wzorcami kalibracyjnymi

Zastosowania:

 • Pomiar przewodności surowców podczas sortowania i kontroli jakości
 • Kontrola stopów w monetach (np. przewodność monet EUR)
 • Ocena twardości i wytrzymałości materiałów obrabianych cieplnie
 • Kontrola stabilności materiałów płatowców lub podobnych części, na które mogą wpływać wahania temperatur
 • Ocena zawartości fosforu w stopach miedzi i materiałach miedzionośnych
 • Monitorowanie procesów strącania, np. w stopach Cu-Cr
 • Kontrola jednorodności stopów
 • Sortowanie złomu

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online

Informacje