PICODENTOR HM500

PICODENTOR HM500 to najbardziej zaawansowane urządzenie do pomiaru twardości firmy Fischer. Tylko znacznie bardziej kosztowne twardościomierze oferują porównywalną rozdzielczość, znajdującą odzwierciedlenie w dokładności pomiaru siły i przemieszczenia. Jako kontrast, PICODENTOR HM500 łączy technologię high-end z prostotą obsługi. Programowalny stolik XY zapewniający dokładność pozycjonowania ≤0.5 µm czyni to urządzenie zdolnym do podjęcia najbardziej wymagających wyzwań pomiarowych, takich jak automatyczna analiza własności bardzo małych powierzchni. Oprogramowanie sterujące WIN-HCU sprawia, że obsługa jest intuicyjna, a badania przebiegają sprawnie i dostarczają długą listę własności mechanicznych oraz wyniki analizy dynamicznej małych próbek.

PICODENTOR HM500 - nowe funkcje z możliwością dokładnych i długotrwałych oraz dynamicznych analiz własności mechanicznych

Cechy urządzeni:

 • Wyznaczanie wielu własności plastycznych i sprężystych takich jak twardości przy wciskaniu wgłębnika (przeliczanej na twardość Vickersa), modułu sprężystości oraz współczynnika płynięcia
 • Znakomita stabilizacja temperaturowa
 • Tryb dynamiczny z oscylacyjną aplikacją siły
 • Pomiar i obliczanie własności mechanicznych według PN-EN ISO 14577-1 oraz ASTM E 2546
 • Wgłębniki: Vickersa, Berkovicha i kulkowe
 • Spersonalizowane wgłębniki na zamówienie
 • Mikroskop z rewolwerem 3-pozycyjnych, z funkcją automatycznego ustawiania ostrości do precyzyjnego pozycjonowania punktu pomiaru
 • Autonomiczne, bardzo dokładne i szybkie wyznaczanie punktu kontaktu
 • Programowalny stolik XY o dokładności pozycjonowania ≤0,5 µm, stoliki z aktywnym tłumieniem
 • Dostępny w atrakcyjnej cenowo wersji (model LIGHT) o wstępnie zdefiniowanej konfiguracji i dokładności pozycjonowania ≤2 µm
 • Oprogramowanie WIN-HCU do szybkiego i czytelnego prezentowania wyników pomiarów

Obszar stosowania:

 • Pomiar na ekstremalnie małej powierzchni
 • Analiza powierzchni implantowanych jonowo
 • Badanie nanopowłok
 • Efekt macierzy w stopach
 • Badanie materiałów biologicznych
 • Wyznaczanie własności plastycznych i sprężystych na zgładach
 • Dynamiczna analiza mechaniczna małych próbek
 • Precyzyjne pomiary długo okresowe
 • Pomiary twardości połączeń w branży półprzewodnikowej
 • Wyznaczanie odporności na abrazję oraz zdolności do tworzenia połączeń w złączach elektrycznych
 • Badanie powłok ochronnych pod względem twardości, elastyczności, odporności na zarysowanie, z uwzględnieniem powłok wielowarstwowych na soczewkach i na szkle innego typu
 • Badanie twardości i sprężystości powłok PVC, CVD i DLC oraz niklu chemicznego
 • Automatyczny pomiar na wielu próbkach
 • Potwierdzanie odporności na zarysowanie i odporności na abrazję powłok

Akcesoria (opcjonalne):

 • Stolik grzewczy SHS200 do pomiarów w podwyższonej temperaturze
 • Mikroskop sił atomowych (AFM): pomiar powierzchni próbki w 3D i wyznaczanie dodatkowych parametrów takich jak współczynnik tarcia
 • Uchwyty do próbek o typowym i nietypowym kształcie
 • Osłona dźwiękochłonna zmniejszająca wpływ fali akustycznej na wyniki pomiarów pod najmniejszymi obciążeniami

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online