Statystyki

Na większość pomiarów wpływ mają przypadkowe czynniki. Pojedyncza wartość nie odzwierciedla właściwości ilościowych mierzonego parametru. Z tego powodu niezbędne jest kilkukrotne przeprowadzenie pomiarów i uzyskanie wielu pojedynczych wartości. Do oceny powtarzających się pomiarów służą metody statystyczne.

Na podstawie wystarczająco dużej liczby zmierzonych wartości można wyliczyć średnią oraz wariancję. To pozwala z kolei obliczyć rozkład uzyskanych wartości względem wartości średniej. Często rozkład ten ma postać krzywej dzwonowej Gaussa – krzywej, która znajduje zastosowanie w wielu procesach technicznych – i wskazuje rozkład prawdopodobieństwa zmierzonych wartości.

Jednakże w większości procesów powlekania zastosowane ma rozkład asymetryczny. Ten tzw. „rozkład logarytmicznie normalny” jest typowy dla pomiarów przyjmujących tylko wartości dodatnie, jak te występujące w naturalnych procesach wzrostu lub przy pomiarze grubości powłok.

Rozkłady statystyczne pozwalają przewidzieć grubość powłoki na każdym etapie procesu, co oznacza możliwość oceny procesu bez konieczności ciągłego jego monitorowania.

Przyrządy pomiarowe FISCHER wykonują obliczenia statystyczne za klienta. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby przyrząd sporządził wybrany raport statystyczny na podstawie zmierzonych wartości.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online