POMIAR STEP

Pomiar STEP zgodny z normami ASTM B764 i DIN EN 16866

Pomiar STEP (Simultaneous Thickness and Electrochemical Potential – jednoczesny pomiar grubości i różnicy potencjałów) to uznana i ustandaryzowana metoda pozwalająca jednocześnie zmierzyć grubości powłok oraz różnice potencjałów elektrochemicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wielowarstwowych układów powłok niklowych. Grubość powłoki jest mierzona metodą kulometryczną, zaś profil potencjałów określa się za pomocą srebrnej elektrody referencyjnej pokrytej AgCl. Profil potencjałów jest wskazywany na wyświetlaczu przyrządu; w celu odczytania grubości poszczególnych powłok i różnicy potencjału należy ustawić kursor w odpowiednim punkcie na wykresie.

Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.

W celu uzyskania porównywalnych wyników, elektroda referencyjna musi być zawsze utrzymywana w tej samej odległości od próbki. Z tego powodu stosuje się specjalną celkę pomiarową. Srebrna elektroda pomiarowa ma kształt stożkowego pierścienia znajdującego się w dolnej części obudowy celki pomiarowej, wymaga więc zastosowania osobnej uszczelki. Konstrukcja celki pomiarowej pozwala utrzymać stałą, jednakową odległość elektrody referencyjnej od próbki.

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online

Informacje

Produkty