Metoda mikrorezystancji

Metoda mikrorezystancji zgodna z normą DIN EN 14571

Zasada działania

Sonda styka się z powierzchnią próbki przy użyciu 4 elektrod. Dwie elektrody zewnętrzne doprowadzają prąd do powłoki. Powłoka miedziana między dwoma elektrodami wewnętrznymi działa jako opornik elektryczny, na którym mierzony jest spadek napięcia.

Schematic diagram of the Micro-resistance measuring method.
Schematic diagram of the Micro-resistance measuring method.

Spadek ten jest odwrotnie proporcjonalny do grubości miedzianej powłoki. Sygnał pomiarowy jest przeliczany przez przyrząd na wartość grubości powłoki poprzez zastosowanie funkcji charakterystycznej sondy, tzn. funkcji zależności między sygnałem pomiarowym sondy a grubością powłoki. Przewodność elektryczna powłoki miedzianej zależy od temperatury, z tego powodu konieczne jest zastosowanie funkcji kompensacji temperatury.

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online

Informacje

Produkty