Kulometria

Pomiar grubości powłoki metodą kulometryczną zgodny z normą DIN EN ISO 2177.

Przyrządy z serii COULOSCOPE wykorzystują metodę kulometryczną zgodną z normą DIN EN ISO 2177. Polega ona na rozpuszczeniu metalowej powłoki na podłożu metalowym lub niemetalowym przy użyciu elektrolitu, przez który przepływa prąd o kontrolowanym natężeniu, tzn. na odwróceniu procesu powlekania elektrolitycznego (roztwarzanie). Natężenie prądu wymagane do przeprowadzenia roztwarzania jest wprost proporcjonalny do masy usuwanego metalu. Jeśli prąd testowy i badany obszar są stałe, czas roztwarzania jest ściśle zależny od grubości powłoki.

Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.

Pomiar grubości powłoki metodą kulometryczną z roztwarzaniem: roztwarzanie przeprowadzane jest w celce pomiarowej przypominającej miniaturową kąpiel elektrolityczną. Obszar podlegający pomiarowi jest oddzielony uszczelką z tworzywa zamocowaną na celce pomiarowej. Używany elektrolit jest tak dobierany do danego materiału powłoki, aby roztwarzanie nie rozpoczęło się zanim prąd zacznie przepływać. Proces roztwarzania jest inicjowany przez układ elektroniczny przyrządu. Pompa cyrkuluje elektrolit w celce pomiarowej, dzięki czemu elektrolit stykający się z badanym obszarem jest stale świeży, co zapewnia równomierne roztwarzanie. Celkę pomiarową można wyposażyć w uszczelki o różnych średnicach, zależnie od wielkości badanego obszaru.

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online

Informacje

Produkty