Badanie porowatości

Badanie porowatości wysokim napięciem

Badanie porowatości zgodnie z normami AS 3894.1, ASTM D4787, ASTM D5162, ASTM G62, EN 14430, NACE SP0188, NACE SP0490, NACE SP0274

Metoda ta wykorzystuje fakt, że wszystkie materiały, z których wykonywane są powłoki zapewniające izolację elektryczną, posiadają znacznie wyższą wytrzymałość dielektryczną niż powietrze.

Scheme of Porosity testing
Scheme of Porosity testing

W celu przeprowadzenia badania należy ustawić odpowiednie napięcie testowe i grubość powłoki na przyrządzie POROSCOPE®. Alternatywnie można skorzystać z wzorca do badań i wprowadzić grubość powłoki. W takim przypadku przyrząd POROSCOPE® automatycznie ustawi odpowiednie napięcie testowe. Następnie podłączyć przyrząd do próbki za pomocą kabla uziemiającego i powoli przesuwać elektrodę po badanej powierzchni. W przypadku natrafienia na por wystąpi krótkotrwały spadek napięcia – przeskok iskry. Przyrząd sygnalizuje wystąpienie poru alarmem wizualnym i dźwiękowym, a wartość licznika porów jest zwiększana o jeden.

Kontakt z FISCHER

Contact

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
Poznań/Polska
Tel.: + 48 61 222 58 00
E-mail: info@ita-polska.com.pl
Formularz kontaktu online

Informacje