Jump to the content of the page

Waarom ontvang ik de foutmeldingen 'Error Communication with DAQ Card' en 'Error Communication with Motor Controller' bij het starten van WIN-SCU?

De voeding van de scratch-tester is of niet ingeschakeld of niet geactiveerd.

Waarom is er een verschil tussen de video-opnames en mijn scratch?

De verkeerde lens kan worden geselecteerd, of er kan een systematische offset zijn tussen het penetratiepunt en het videobeeld. Selecteer een andere lens en stel opnieuw scherp voordat u de meting uitvoert. Corrigeer indien nodig de indringingspositie met Instrument β–Ί Indringing / Pas aan (I).

Waarom komt de indirecte kalibratie op mijn DLC-standaard niet overeen met het certificaat?

Het indringlichaam voor de indirecte kalibratie kan versleten of zeer vuil zijn. Onderzoek het met een microscoop.

De originele gegevens van de WIN-SCU gaan niet open. Waarom kan ik de originele data van de WIN-SCU niet openen?

Soms kunnen de bestanden niet worden geopend omdat de versie van de WIN-SCU software die wordt gebruikt om deze te openen anders is dan de versie die wordt gebruikt om de gegevens te genereren. Gebruik dezelfde versie als de software waarmee de gegevens zijn gegenereerd.

Is het mogelijk om metingen te verrichten op gebogen oppervlakken?

Ja, want de normaalkracht wordt gemeten en geregeld. Daarnaast zijn er verschillende instellingen om de microscoop scherp te stellen op gebogen oppervlakken.

Jump to the top of the page