Jump to the content of the page

Het bepalen van de mechanische eigenschappen van dunne CuSn6-folies

Bronzen folie/strips worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan industriële toepassingen, variërend van elektrische contacten en membranen tot veerelementen en schakelaars. De verwerkende industrie vraagt om CuSn6 folies met steeds meer specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld een beduidend hoger mechanisch draagvermogen. Om een constante kwaliteit te garanderen, moeten de mechanische eigenschappen van de folies worden bepaald.

De mechanische eigenschappen van dunne metaalfolies kunnen worden bepaald met behulp van de geïnstrumenteerde indrukkingstest (volgens DIN ISO 14577). Hiervoor worden de folies op een glad en stabiel oppervlak aangebracht. Als de folie echter ongelijkmatig wordt aangebracht of als er een luchtbel onder zit, zal de folie tijdens de meting buigen, waardoor een valse meting van de indrukdiepte ontstaat door een extra elastisch maar inconsistent percentage aan het meetresultaat toe te voegen.

Met de speciale folieklem van FISCHER kunnen dunne metaalfolies tot 200 µm dikte gemakkelijk over een cilinder worden geschoord, waardoor een kritische fixatie wordt vermeden. 

Metingen op drie bronzen strips (CuSn6) van verschillende hardheden werden uitgevoerd met behulp van de folieklem. De dikte van de folies varieerde van 75 μm tot 170 μm. Tabel 1 toont de parameters die voor deze stroken zijn gemeten.

Voorbeeldige meetresultaten voor de mechanische eigenschappen van drie CuSn6-stroken. Weergegeven worden de gemiddelde waarde, de standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt voor elke parameter.
  HM
(Martenshardheid)
N/mm2
HIT
(indentatiehardheid)
N/mm2
HV
(Vickers hardnessdived
from HIT)
EIT/(1-vs2)
(elastische indrukmodule) GPa
ηIT
(elastische vervorming) %.
 
strip 1 X. 1006 1179 111 97 9
  s 19.9 27.6 2.6 10.7 1.0
  V% 1.9 2.3 2.3 11.0 11.2
strip 2 X. 1116 1311 124 105 9
  s 16.8 24.5 2.3 4.0 0.5
  V% 1.5 1.9 1.9 3.8 5.4
strip 3 X. 1573 1916 181 108 12
  s 71.8 88.5 8.4 8.0 0.8
  V% 4.6 4.6 4.6 7.4 6.6

De mechanische eigenschappen van dunne metaalfolies kunnen nauwkeurig en onomstotelijk worden bepaald met de geïnstrumenteerde indrukproef. FISCHER levert hiervoor het meetsysteem FISCHERSCOPE® HM2000 en een folieklem voor een optimale monstervoorbereiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale FISCHER-vertegenwoordiger.

Jump to the top of the page