Jump to the content of the page

Analyseer de legeringen in antieke munten om de oorsprong te bepalen

Coins lying in the sand

Bij het onderzoek naar de herkomst van antieke munten maken wetenschappers gebruik van verschillende informatiebronnen. Het smeltproces of de bij het slaan gebruikte ertsen bevatten bijvoorbeeld informatie over de herkomst of de leeftijd van de munt. Men moet echter manieren vinden om deze informatie uit deze vaak kostbare en zeldzame munten te halen zonder ze te beschadigen. Maar omdat muntlegeringen altijd zowel lichte als zware elementen bevatten, hebben de onderzoekers voor het verkrijgen van zinvolle resultaten een bepalingsmethode nodig die een breed scala aan elementen omvat en een efficiënte meetroutine hanteert.

Een geschikte manier om meer te weten te komen over het smeltproces of de ertsen die gebruikt worden bij het slaan is röntgenfluorescentieanalyse (XRF). Een van de grootste voordelen van XRF is het niet-destructieve principe, waarbij het monster intact blijft en toch de samenstelling op willekeurige plaatsen geanalyseerd kan worden.

Als voorbeeld analyseerden we de samenstelling van een Romeinse munt uit 355 AD met de gelijkenis van Constantijn II. De resultaten van een meting met de FISCHERSCOPE® X-RAY XUV® zijn weergegeven in Tabel 1: 13 elementen zijn aanwezig in de legering, waaronder zeer lichte zoals aluminium en silicium en zware zoals zilver en lood.

De evaluatiesoftware WinFTM®, waarmee alle FISCHERSCOPE® X-RAY instrumenten zijn uitgerust, bevat een zeer krachtige routine die automatisch gebruik maakt van meerdere excitatiecondities (röntgenbuisspanning of primair filter), waardoor een optimale gelijktijdige detectie van zowel lichte als zware elementen op een bepaald monster mogelijk is - in één meetstap.

Resultaten van een herhalingsmeting in het oog van het hoofd.

Element

content [%]

Element

content [%]

Al

2,52 ± 0,06

Fe

0,16 ± 0,01

Si

3.16 ± 0.06

Ag

0.94 ± 0.04

P

0.25 ± 0.01

Sn

0.80 ± 0.03

S

0.18 ± 0.02

As

0.09 ± 0.02

Cl

7.37 ± 0.12

Pb

3.54 ± 0.05

K

0.37 ± 0.01

Cu

79.90 ± 0.27

Ca

0.91 ± 0.01
   

In de oudheid werden de munten bijna uitsluitend geslagen uit metalen en legeringen zoals goud, electrum, zilver, billon, potlood en messing/orichalcum. Als de legeringscomponenten en sporenelementen van een munt nauwkeurig kunnen worden bepaald, kan men conclusies trekken over de oorsprong en de ouderdom van de munt.

Het krachtige röntgenfluorescentiemeetsysteem FISCHERSCOPE® X-RAY XUV® is op maat gemaakt voor de analyse van legeringen die een breed spectrum aan elementen bevatten. Samen met de geavanceerde evaluatiesoftware WinFTM® biedt het ideale omstandigheden voor niet-standaard en uitdagende meettaken zoals het bepalen van de samenstelling van antieke munten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale FISCHER-vertegenwoordiger.

Jump to the top of the page